Paziņojumi par NĪN

Publicēts: 03.08.2018. 10:11

Saskaņā ar likuma ,,Par nekustamā īpašuma nodokli” 91. panta trešo daļu darām zināmu, ka Jēkabpils pilsētas pašvaldība ir izdevusi sekojošu dokumentu:

Dokumenta nosaukums : Lēmums-izpildrīkojums  par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu

Dokumenta izdošanas datums, numurs: 02.08.2018., Nr.4.1.5/18-798

Parādnieka vārds, uzvārds, dzimšanas dati : Diāna Šatilova, dzim.10.04.1979.

Ar minēto dokumentu Diāna Šatilova var iepazīties Jēkabpils pilsētas pašvaldībā Brīvības ielā 120, Jēkabpilī. Kontakttālrunis 652 07312, kontaktpersona A.Svilpe.

Publicēts: 21.06.2018. 11:22

Saskaņā ar likuma ,,Par nekustamā īpašuma nodokli” 91. panta trešo daļu darām zināmu, ka Jēkabpils pilsētas pašvaldība ir izdevusi sekojošu dokumentu:

Dokumenta nosaukums : Lēmums-izpildrīkojums  par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu

Dokumenta izdošanas datums, numurs: 20.06.2018., Nr.2.1.4/18-630

Parādnieka vārds, uzvārds, dzimšanas dati : Sergejs Pidenko, dzim.01.07.1972.

Ar minēto dokumentu Sergejs Pidenko var iepazīties Jēkabpils pilsētas pašvaldībā Brīvības ielā 120, Jēkabpilī. Kontakttālrunis 652 07312, kontaktpersona A.Svilpe.

Publicēts: 19.06.2018. 11:54

1

Saskaņā ar likuma ,,Par nekustamā īpašuma nodokli” 91. panta trešo daļu darām zināmu, ka Jēkabpils pilsētas pašvaldība ir izdevusi sekojošu dokumentu:

Dokumenta nosaukums : Lēmums-izpildrīkojums  par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu

Dokumenta izdošanas datums, numurs: 18.06.2018., Nr.2.1.4/18-626

Parādnieka vārds, uzvārds, dzimšanas dati : Geņa Maizele, dzim.10.12.1930.

Ar minēto dokumentu Geņa Maizele var iepazīties Jēkabpils pilsētas pašvaldībā Brīvības ielā 120, Jēkabpilī. Kontakttālrunis 652 07312, kontaktpersona A.Svilpe.

Publicēts: 31.05.2018. 15:04

Paziņojums par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu

Atbilstoši likuma ,,Par nodokļiem un nodevām” 25.panta ceturtajai daļai Jēkabpils pilsētas pašvaldība informē, ka, pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 5.punktu (triju gadu laikā no maksājuma termiņa iestāšanās nav pieņemts lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu) un 26.panta 61. daļu (parāda summa nav lielāka par 15 EUR), ar 31.05.2018. Jēkabpils pilsētas pašvaldības nodokļu administrācijas lēmumu Nr.11 ir dzēsts nekustamā īpašuma nodokļa parāds un ar to saistītā nokavējuma nauda sekojošām personām:

 

N.p.k.

Nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs

Personas kods

1.

Aivars Dimants

170971-XXXXX

2.

Ainārs Eglītis

100779-XXXXX

3.

Sergejs Klementjevs

230566-XXXXX

4.

Igors Kukuškins

040484-XXXXX

5.

Vladislavs Liepiņš

150475-XXXXX

6.

Tatjana Orlova

071167-XXXXX

7.

Kārlis Renerts

260266-XXXXX

 

Publicēts: 30.05.2018. 12:44

Paziņojums par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu

Atbilstoši likuma ,,Par nodokļiem un nodevām” 25.panta ceturtajai daļai, Jēkabpils pilsētas pašvaldība informē, ka, pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 7. punktu, ar 30.05.2018. Jēkabpils pilsētas pašvaldības nodokļu administrācijas lēmumu Nr.10 ir dzēsts nekustamā īpašuma nodokļa parāds un ar to saistītā nokavējuma nauda SIA “Uno Aleks”, reģistrācijas Nr.55402000811.

Lapas