Aizsargāta zaļā zona un ūdenstilpnes Zemgalē un Ziemeļlietuvā

Aizsargāta zaļā zona un ūdenstilpnes Zemgalē un Ziemeļlietuvā

Īss projekta kopsavilkums:
Lai iedzīvotājiem nodrošinātu kvalitatīvu dzīves vidi, pēdējos gados pilsētu pašvaldībām investīciju veco parku, skvēru, dīķu un citu ūdenstilpju infrastruktūras uzlabošanai allaž ir pietrūcis. Tanī pat laikā pilsētu apbūve daudzdzīvokļu namu un privāto māju mikrorajonos ir attīstījusies. Tāpat, samazinoties sabiedriskā transporta pakalpojumiem, palielinājies individuālo transporta līdzekļu lietotāju skaits un publiski pieejamā zaļā zona ir sašaurinājusies. Tāpēc jaunajā projektā, kura izstrādes iniciators ir Jēkabpils pašvaldība, izmantojot pārrobežu sadarbības iespējas, Jēkabpilī, Dobeles, Jaunjelgavas un Pļaviņu novada centrā, kā arī Rokišķu, Akmenes, Biržu un Birštonas pašvaldībās bija paredzēts pavisam veikt septiņu parku rekonstrukciju un viena parka aprīkojuma iegādi un uzstādīšanu, noorganizēt ainavu plānotāju - arhitektu plenēru un konkursu starp partnerinstitūcijām par sakoptāko zaļo zonu, izvērst sabiedrības izglītošanas kampaņu, kā arī veikt pašvaldību 30 plānotāju apmācību.

Projekta ieviešanas rezultātā minēto pašvaldību teritorijā uzlabosies vietējo iedzīvotāju dzīves telpa un pieeja dabas resursiem, teritorijas kļūs pievilcīgākas bērniem un jauniešiem, kā arī tūristiem un pilsētas viesiem.

Projekta ilgums: 18 mēneši
Projekta ieviešanas laiks: 16/04/2012 – 15/10/2012
Projekta partneri: Vadošais partneris: Zemgales Plānošanas reģions
PP2: Jēkabpils pilsētas pašvaldība

PP3: Rokišķu rajona pašvaldība

PP4: Dobeles novada pašvaldība

PP5: Akmenes rajona pašvaldība

PP6: Jaunjelgavas novada pašvaldība

PP7: Biržu rajona pašvaldība

PP8: Pļaviņu novada pašvaldība

PP9: Birštonas novada pašvaldība

Projekta budžets:
1,156,700.42 EUR, kur ERAF finansējums sastāda 983,195.36 EUR, pašu ieguldījums 173,505.06 EUR.

Akronīms: Zaļā pilsētvide

Projekta mērķis: Saglabāt zaļās zonas un ūdenstilpnes Zemgales reģiona un Ziemeļlietuvas reģiona pilsētās, veicot investīcijas zaļos zonu infrastruktūrā, kas samazinās pilsētas negatīvo ietekmi uz vidi, un saglabājot zaļās teritorijas nākamajām paaudzēm.

Projekta mērķa grupa: Tiešā mērķa grupa ir projektā iesaistīto pašvaldību iedzīvotāji, teritorijas un attīstības plānotāji, arhitekti, kā arī tūristi un tuvējo pašvaldību iedzīvotāji. Projekta netiešā mērķa grupa ir Zemgales reģiona un Ziemeļlietuvas sabiedrība kopumā, kā arī projektā neiesaistīto Latvijas un Lietuvas pašvaldību plānotāji.
Sasniedzamie rezultāti:

1. Sakārtoti 8 infrastruktūras objekti

2. Izstrādāta tehniskā dokumentācija 4 teritorijām

3. Paaugstinātas teorētiskās un praktiskās zināšanas 30 plānotājiem par ilgtspējīgas plānošanas principiem (5 apmācību semināri)

4. Vides izglītības pasākumi:

 Konkurss sakoptākā teritorija 8 projekta pašvaldībās.

 Floristikas kompozīciju konkurss un izstāde Rokišķos.

 Koku stādīšanas pasākums Akmenē

 Literatūras un zīmējumu konkurss Pļaviņās.

 Teritorijas sakopšanas pasākums Jēkabpilī

 Vides sakopšanas un izzināšanas pasākumi Jaunjelgavā

 3 dienu plenērs skulptoriem Biršonā

5. Divu dienu ainavu arhitektu plenērs Dobelē

6. Izstrādāta rokasgrāmata teritorijas un attīstības plānotājiem.

7. Projekta publicitāe:

 30 preses relīzes

 23 raksti avīzē

 1 brošūra (12000 ex.)

1 buklets (200 ex.)

 2 TV sižeti

 Pastkaršu komplekti (4100 ex.)

 Informācija 9 mājas lapās

 8 informatīvās plāksnes rekonstrukciju vietā

8. 4 projekta vadīšanas sanāksmes

9. Projekta noslēguma konference, ar mēķi izplatīt projekta pieredzi (50 dalīnieki).

 

 

Projekta galerija

Projekta publikācijas

Projekts „Aizsargāta zaļā zona un ūdenstilpnes Zemgalē un Ziemeļlietuvā” tuvojas noslēgumam
19.09.2013. 15:36
Tehniskā projekta „Gājēju un veloceliņa izbūvei ap Radžu ūdenskrātuvi” prezentācija
11.06.2013. 16:30
Rekonstrukcijas darbi Mežaparka ielā ir noslēgušies
31.05.2013. 16:58
Mežaparks saposies vasarai
29.04.2013. 14:06
Mežaparka uzkopšanas talka
15.04.2013. 16:40
Starptautiskā konkursā „Zaļākā dzīves telpa” pie godalgām tiek arī Jēkabpilieši
16.03.2013. 14:03
Projekts „Aizsargāta zaļā zona un ūdenstilpnes Zemgalē un Ziemeļlietuvā” uzņem apgriezienus
22.11.2012. 14:06
944
Aktivitātes "Eko beauty" konkursa „Zaļākā dzīves telpa” norise
03.09.2012. 10:54
943
Aktivitātes - Mežaparka ielas rekonstrukcija, Jēkabpilī uzsākšana
08.08.2012. 16:01
942
Projekts - Aizsargāta zaļā zona un ūdenstilpnes Zemgalē un Ziemeļlietuvā
15.05.2012. 10:16
941