Dabaszinātņu kabinetu uzlabošana Jēkabpils 2. vidusskolā un Jēkabpils 3. vidusskolā

Dabaszinātņu kabinetu uzlabošana Jēkabpils 2. vidusskolā un Jēkabpils 3. vidusskolā

Lai nodrošinātu kvalitatīvas dabaszinātņu  ( ķīmijas, bioloģijas un fizikas – turpmāk prioritārie priekšmeti) un matemātikas apguves iespējas, paaugstinātu vidusskolu beidzēju konkurētspēju un radītu priekšnosacījumus valsts attīstībai zinātņu un tehnoloģiju nozarēs, projekta ietvaros katrā no projektā iesaistītajām skolām  veiktas šādas aktivitātes:

 1. Telpu renovācijas tehniskās dokumentācijas izstrāde.
 2. Telpu renovācija Jēkabpils 2. vidusskolā un Jēkabpils 3. vidusskolā.
 3. Iekārtu, piederumu, aprīkojuma, tehnoloģiju iegāde un uzstādīšana augšminētajos mācību priekšmetos:
  • 25 skolēnu darbavietu izveidošana darbam ar datoru prioritārajos priekšmetos Jēkabpils 2. vidusskolā
  • 25 skolēnu darbavietu izveidošana darbam ar datoru prioritārajos priekšmetos Jēkabpils 3. vidusskolā
  • Materiāli tehniskās bāzes nodrošināšana Jēkabpils 2. vidusskolai un Jēkabpils 3. vidusskolai pēc IZM izveidotā saraksta centralizētajam iepirkumam (pielikums Nr. 1 )
  • Mēbeļu iegāde 8 kabinetiem
 4. Mācību materiālu un mācību programmatūras iegāde, kā arī bibliotēku un mācību video fondu pilnveide pēc IZM rekomendējošā saraksta un katras skolas vajadzībām (pielikums Nr. 2).
 5. Projekta administrēšana un informācijas pasākumi.

Kopējās izmaksas 354 394 Ls, ERAF finansējums – 165 659 Ls, pašvaldības līdzfinansējums – 188 735 Ls

Projekta publikācijas

Jēkabpils 2.vidusskolā un Jēkabpils 3.vidusskolā skolēni mācās moderni iekārtotos kabinetos
30.03.2011. 15:14
909
Dabaszinātņu kabineti Jēkabpils 3. vidusskolā
27.01.2011. 11:26
908
Pagarinās projekta ieviešana
26.10.2010. 13:16
907
Sākta bibliotēku fondu piegāde
26.07.2010. 14:55
906
Sācies darbs pie dabaszinātņu bibliotēku fondu pilnveides
26.04.2010. 16:15
905
Dabaszinātņu kabinetu uzlabošana Jēkabpils 2. vidusskolā un Jēkabpils 3. vidusskolā
25.01.2010. 14:08
904
Uzsākta jauno dabaszinātņu kabinetu aprīkošana
26.10.2009. 11:05
903
Pabeigti renovācijas darbi
07.09.2009. 10:56
901
Parakstīja vienošanos par projekta īstenošanu
27.05.2009. 10:33
900