Infrastruktūras izveide sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai dzīvesvietā (Nr. Nr. 9.3.1.1/18/I/001)

Infrastruktūras izveide sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai dzīvesvietā (Nr. Nr. 9.3.1.1/18/I/001)

Projekta publikācijas

Aktuālais projektā ,,Infrastruktūras izveide sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai dzīvesvietā" (Nr. 9.3.1.1/18/I/001)
26.11.2019. 09:40
Parakstīta vienošanās par projekta ,,Infrastruktūras izveide sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai dzīvesvietā" (Nr. 9.3.1.1/18/I/001) īstenošanu
31.07.2019. 11:29