Jēkabpils — labo pārmaiņu pilsēta!

Infrastruktūras izveide sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai dzīvesvietā (Nr. Nr. 9.3.1.1/18/I/001)

Infrastruktūras izveide sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai dzīvesvietā (Nr. Nr. 9.3.1.1/18/I/001)

Projekta publikācijas

Uzsākti būvdarbi projekta ,,Infrastruktūras izveide sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai dzīvesvietā" objektā Brīvības ielā 286A, Jēkabpilī (Nr. 9.3.1.1/18/I/001)
08.05.2020. 14:32
Noslēgts būvdarbu līgums projektā ,,Infrastruktūras izveide sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai dzīvesvietā" (Nr. 9.3.1.1/18/I/001)
12.02.2020. 13:58
Aktuālais projektā ,,Infrastruktūras izveide sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai dzīvesvietā" (Nr. 9.3.1.1/18/I/001)
26.11.2019. 09:40
Parakstīta vienošanās par projekta ,,Infrastruktūras izveide sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai dzīvesvietā" (Nr. 9.3.1.1/18/I/001) īstenošanu
31.07.2019. 11:29