Bibliotekāri noslēdz apmācību ciklu darbā ar bērniem no sociālā riska ģimenēm

Bibliotekāri noslēdz apmācību ciklu darbā ar bērniem no sociālā riska ģimenēm

Jēkabpils pilsētas pašvaldība sadarbībā ar Ludzas novada pašvaldību un  Rokišķu rajona bibliotēku ieguva Eiropas Savienības  finansējumu Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020. gadam projektā “Interaktīvās izglītības telpa – efektīvs nelabvēlīgu ģimeņu bērnu sociālās integrācijas veids” jeb OPEN UP (Nr. LLI-263).

 

Mūsdienu bibliotēkas ir daudzpusīgi informācijas centri, kuros ir viss, tai skaitā zinoši speciālisti. Bet šie speciālisti arī ir cilvēki, viņiem jābūt gataviem jebkurai situācijai, jo bibliotēkas apmeklētāji ir dažādi un var ne tikai kaut ko jautāt, bet arī izraisīt konfliktu. Ilgstošā atrašanās dažādu cilvēku vidū rada papildus stresu, saspringumu, tāpēc šīs profesijas pārstāvjiem arī ir nepieciešamas tādas apmācības, kā piemēram “Kā rīkoties kritiskās situācijās”, kas bija šī projekta trešais seminārs, kas norisinājās Ludzas Tautas namā.

Pirmais mācību seminārs notika projekta sākumā pagājušā gada aprīlī Rokišķos. Tā tēma bija “Kompetences darba uzlabošanai ar bērniem no sociāli nelabvēlīgām ģimenēm”, bet šī gada janvārī Jēkabpilī rīkotā semināra tēma -“Jaunās tehnoloģijas sociālajā integrācijā – priekšrocības un riski”. Tā laikā diskutējām par tehnoloģiju ietekmi uz sabiedrību, runājām par mūsdienu saziņas līdzekļiem, par to priekšrocībām un riskiem u.c.

Seminārā Ludzā tikās projekta sadarbības partneru - bibliotēku un Ludzas sociālā dienesta darbinieki. Lektore Iluta Krūmiņa, Latvijas pieaugušo izglītības apvienības valdes priekšsēdētāja, organizāciju psiholoģe rosināja strādāt darba grupās, jo daloties pieredzē, bibliotēku darbinieki var noformulēt dažādas kritiskās situācijas bibliotēkā, piem., bērnu disciplīnas jautājumi, vēlme ar ēdamo doties strādāt pie datora, bibliotēkas apmeklētāju higiēnas problēmas u.c. Apkopojot problēmsituācijas,  tika modulēti šo situāciju risinājumi. Ļoti svarīga ir mūsu attieksme pret jebkuru problēmu, spēja šajās situācijās dot apmeklētājam kādu izvēli. Ir jāsarunājas ar jaunajiem apmeklētājiem un jāspēj viņus atbalstīt. Lektore uzsvēra, lai izvairītos no konflikta, jāatceras: “Ne viss, kas mums tika dots, derēs arī nākamajām paaudzēm”.

Semināra noslēgumā dalībnieki saņēma sertifikātus.

Starptautiskajā projektā sadarbības partneru bibliotēkas ieguva ne tikai dažādas jaunās tehnoloģijas (interaktīvās tāfeles, Xbox spēļu konsoles, portatīvos datorus, 3D printerus, fotoaparātus u.c. ), lai varētu dažādot darbu ar bērniem, tādējādi rosinot saturīgi pavadīt brīvo laiku, bet arī iespēju organizēt atpūtas nometni projektā iesaistītajiem bērniem. Bibliotēku darbinieki pagājušā gada septembrī devās arī pieredzes apmaiņas braucienā uz Berlīni, apmeklējot dažādas bibliotēkas un Sociālās palīdzības centru, lai varētu dalīties pieredzē par darbu ar bērniem no sociālā riska ģimenēm.  

Iegūtās zināšanas palīdzēs komunikācijā ar problemātiskiem klientiem kritiskās un ikdienas situācijās un kā arī tālāk tās nodosim reģiona skolu un publisko bibliotēku kolēģiem.

 

Kopējās projekta izmaksas ir 176 680,75 EUR. Projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda ir 150 178,64 EUR. Jēkabpils pilsētas pašvaldības budžets šajā projektā sastāda 37 710.27 EUR, t.sk. 32 053.72 EUR ir ES finansējums.

Programmas mājaslapa www.latlit.eu; par Eiropas Savienību: www.europa.eu

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par publikācijas saturu pilnībā atbild Jēkabpils pilsētas pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

 

Rudīte Kļaviņa,

Jēkabpils Galvenās bibliotēkas vecākā bibliotekāre

Projekta galerija

Projekta publikācijas

Jaunas draudzības sākums
11.10.2019. 16:33
Seminārs Jēkabpilī!
24.01.2019. 14:15
Bibliotekāri noslēdz apmācību ciklu darbā ar bērniem no sociālā riska ģimenēm
04.01.2019. 16:15
Bibliotēkas pakalpojumu paplašināšana
25.10.2018. 11:25
Pieredzes apmaiņas brauciens uz Berlīnes bibliotēkām
11.10.2018. 09:31
Be active! Be positive!
27.08.2018. 10:45