Bibliotēkas pakalpojumu paplašināšana

Bibliotēkas pakalpojumu paplašināšana

Jēkabpils Galvenās bibliotēkas bērnu literatūras nodaļa pārrobežu projekta “Open Up” ietvaros iegādājas jaunu tehniku un aktīvi strādā ar mazaizsargātu ģimeņu bērniem.

Projekta “Interaktīvās izglītības telpa - efektīvs nelabvēlīgu ģimeņu bērnu sociālās integrācijas veids”  jeb OPEN UP, No: LLI-263 rezultātā, Jēkabpils Galvenās bibliotēkas bērnu literatūras nodaļa ir aprīkota ar mūsdienīgu tehniku un jaunām mēbelēm. Pateicoties jaunajam aprīkojumam, bibliotēka paplašinās nodaļas piedāvājumu – tiks organizētas nodarbības sociālā riska ģimeņu bērniem, kā arī atsevišķi ikvienam bibliotēkas apmeklētājam.

No 2018. gada aprīļa Jēkabpilī tika uzsākta “Interreg VA Latvija - Lietuva (2014- 2020)” pārrobežu sadarbības programmas līdzfinansētā projekta “OPEN UP” īstenošana. 20 mēnešu garumā Jēkabpils pilsētas pašvaldība sadarbībā ar Ludzas novada pašvaldību un Lietuvas Rokišķu rajona pašvaldības bibliotēku projektā īstenos vairākas aktivitātes: divu nometņu organizēšanu, pieredzes apmaiņas braucienu un seminārus bibliotekāriem, apmācības un nodarbību ciklu bērniem bibliotēkās. Pirmā nometne “Be active! Be positive!” jau ir aizvadīta šī gada augustā. Tāpat 8 bibliotekāri no Jēkabpils septembrī dosies pieredzes apmaiņas braucienā uz Berlīni (Vācija).

Projekta rezultātā ir modernizēta Jēkabpils Galvenās bibliotēkas bērnu literatūras nodaļa. Bērnu ērtībai un komfortam ir iegādātas jaunas mēbeles. Jau esošo tehniku bērnu literatūras nodaļā tagad papildina trīs jauni portatīvie datori, interaktīvais galds, fotoaparāts. Paralēli bibliotēkas ikdienas funkcijām, bērniem būs iespēja arī izklaidēties, izmantojot iegādāto spēļu konsoli “X-box”, spēles un 3D televizoru.

Projekta mērķis ir sekmēt mazaizsargātu ģimeņu bērnu sociāli-ekonomiskās aktivitātes, tāpēc 9 mēnešu garumā tiks organizētas apmācības sociāla riska ģimeņu bērniem. Apmācību laikā bērni Jēkabpilī apmeklēs dažādus uzņēmumus un organizācijas, lai iepazītos tuvāk ar to darbu. Pēc iestāžu apmeklējumiem tiks veidotas īsfilmas, prezentācijas, fotogrāfijas. Praktiskajā darbā bibliotēkā tiks izmantota jauniegūtais aprīkojums. 20 nodarbību noslēgumā taps video prezentācija par Jēkabpili – bērnu acīm.

Savukārt, sākot ar 14. septembri, katru piektdienu no plkst. 16:00 līdz plkst. 17:00 bērnu literatūras nodaļā tiks organizētas atvērtās nodarbības ikvienam tās apmeklētājam “Nāc, pievienojies!”. Bibliotekāru pavadībā nodarbības tiks organizētas 15 mēnešu ietvaros līdz pat 2019. gada nogalei. Oktobra tēmas: “Iespējas dzīvojot laukos”, “Piedzīvojumu pasaule”, “Jūties droši uz ceļa!”, “Mani supervaroņi”. Katru nodarbību bērni noslēgs ar kādu no “X-box” spēlēm.

Plašāka informācija par nodarbībām - Jēkabpils Galvenās bibliotēkas mājas lapā www.jgb.lv, vai, zvanot uz tālr. 29113614 (Ilona).

Kopējās projekta izmaksas ir 176 680,75 EUR. Projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda ir 150 178,64 EUR.  Jēkabpils pilsētas pašvaldības budžets šajā projektā sastāda 37 710.27 EUR, t.sk. 32 053.72 EUR  ES finansējums.

Programmas mājas lapa www.latlit.eu; par Eiropas Savienību: www.europa.eu

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par publikācijas saturu pilnībā atbild Jēkabpils pilsētas pašvaldība un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Projekta galerija

Projekta publikācijas

Jaunas draudzības sākums
11.10.2019. 16:33
Seminārs Jēkabpilī!
24.01.2019. 14:15
Bibliotekāri noslēdz apmācību ciklu darbā ar bērniem no sociālā riska ģimenēm
04.01.2019. 16:15
Bibliotēkas pakalpojumu paplašināšana
25.10.2018. 11:25
Pieredzes apmaiņas brauciens uz Berlīnes bibliotēkām
11.10.2018. 09:31
Be active! Be positive!
27.08.2018. 10:45