Jaunas draudzības sākums

Jaunas draudzības sākums

Vasaras saulgriežu nedēļā, no 17. līdz  21.jūnijam, desmit bērni no Jēkabpils piedalījās Jēkabpils Kultūras pārvaldes realizētajā pārrobežu projekta “Open Up” LLI-263 piedzīvojumu nometnē “Zoro” Lietuvā.

Projekta “OPEN UP” diennakts nometnē Lietuvā piedalījās 30 bērni no Jēkabpils, Ludzas un Rokišķiem, no katras pilsētas pa 10 bērniem. Šī projekta ietvaros tā jau bija otrā, noslēdzošā nometne. 2018.gadā Jēkabpils Kultūras pārvalde organizēja nometni “Be active! Be positive!” Jelgavā.

Prieks, apmulsums, pārsteigumi, satraukums bija emocijas, ko šķiet izjuta ikviens nometnes “Zoro” dalībnieks. Pirmā ilgstošā prombūtne no mājām, kādam iespējams pirmā reize ārpus Latvijas, valodas barjera un jaunas draudzības sākums ar vienaudžiem no dažādām vietām Latvijā un Lietuvā.

Nometnes laikā bērni ne tikai aktīvi un radoši izpaudās bāzes vietā un Rokišķu rajona bibliotēkā, bet arī devās ekskursijā uz Lietuvas galvaspilsētu Viļņu, apguva jaunas iemaņas pie Rokišķu amatniekiem. Bērni tika iepazīstināti ar Rokišķu pilsētas  kultūras un dabas objektiem. Tas viss tika paveikts piecu intensīvu dienu laikā! Noslēguma dienā tika izveidota radošo darbu izstāde, kas tapa nometnes laikā. Par apliecinājumu dalībai piedzīvojumu nometnē, bērni un pedagogi saņēma sertifikātus.

 “Šī projekta  nometnes mums  palīdzēja iepazīt vienam otru, sadraudzēties un saprast mūsu stiprās puses. Bērni un jaunieši nometnē vairāk izprata koktēlniecību, glābēja darbu un mūsdienu tehnoloģiju  stiprās puses. Projekta pēdējā dienā mēs - skolotāji un bērni saskumām, ka jāšķiras. Tas nozīmē, ka ir izdarīts vairāk, nekā projekts prasa un ieguvēji no tā ir visi ”, nometni atzinīgi vērtē Jēkabpils Galvenās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas Ilona Švābe.

No 2018. gada aprīļa Jēkabpilī tika uzsākta Interreg V-A Latvija - Lietuva pārrobežu sadarbības programmas 2014 - 2020 līdzfinansētā projekta “OPEN UP” īstenošana. Jēkabpils pilsētas pašvaldība sadarbībā ar Ludzas novada pašvaldību un Lietuvas Rokišķu rajona pašvaldības bibliotēku projektā īstenojušas vairākas aktivitātes: divu nometņu organizēšanu, pieredzes apmaiņas braucienu un seminārus bibliotekāriem, apmācības un nodarbību ciklu bērniem bibliotēkās.

Projekta rezultātā ir modernizēta Jēkabpils Galvenās bibliotēkas bērnu literatūras nodaļa. Bērnu ērtībai un komfortam ir iegādātas jaunas mēbeles. Jau esošo tehniku bērnu literatūras nodaļā tagad papildina trīs jauni portatīvie datori, interaktīvais galds, fotoaparāts, spēļu konsole “X-box” un 3D televizors.

Kopējās projekta izmaksas ir 176 680,75 EUR. Projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda ir 150 178,64 EUR.  Jēkabpils pilsētas pašvaldības budžets šajā projektā sastāda 37 710.27 EUR, t.sk. 32 053.72 EUR  ES finansējums.

Programmas mājas lapa www.latlit.eu; par Eiropas Savienību: www.europa.eu

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par publikācijas saturu pilnībā atbild Jēkabpils pilsētas pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

 

Projekta galerija

Projekta publikācijas

Jaunas draudzības sākums
11.10.2019. 16:33
Seminārs Jēkabpilī!
24.01.2019. 14:15
Bibliotekāri noslēdz apmācību ciklu darbā ar bērniem no sociālā riska ģimenēm
04.01.2019. 16:15
Bibliotēkas pakalpojumu paplašināšana
25.10.2018. 11:25
Pieredzes apmaiņas brauciens uz Berlīnes bibliotēkām
11.10.2018. 09:31
Be active! Be positive!
27.08.2018. 10:45