Jaunatnes politikas indeksa aprēķināšana Jēkabpils pilsētā

,

Jaunatnes politikas indeksa aprēķināšana Jēkabpils pilsētā

Projekta mērķis: īstenot lokāla līmeņa pētījumu, kas novērtētu jauniešu dzīves kvalitāti un sniegtu objektīvu informāciju par reālo situāciju pašvaldībā.

Projekta izmaksas: 1000 LVL, kas 100% apmērā tika segtas no valsts budžeta, pamatojoties uz Jaunatnes politikas valsts programmas 2013.gadam 1.3.apakšsadaļā "Ikgadējā monitoringa ietvaros izstrādātā jaunatnes politikas indeksa aprēķināšana pašvaldībās jauniešu dzīves kvalitātes novērtēšanai" noteikto.

Projekta ilgums: 2013.gada septembris-oktobris

Projekta rezultāts: pētījums "Jaunatnes politikas indeksa aprēķināšana Jēkabpils pilsētā".

Projekta publikācijas

Izstrādāts pētījums par jauniešu dzīves kvalitāti Jēkabpilī
20.11.2013. 15:12
Piedalies projekta „Jaunatnes politikas indeksa aprēķināšana Jēkabpils pilsētā” pētījumā
09.10.2013. 15:42
Atbalstīts projekts "Jaunatnes politikas indeksa aprēķināšana Jēkabpils pilsētā"
08.08.2013. 15:41