Jēkabpils aizsargdambju rekonstrukcija

Jēkabpils aizsargdambju rekonstrukcija

Projekta „Jēkabpils aizsargdambju rekonstrukcija” mērķis ir Daugavas aizsargdambju rekonstrukcija un labiekārtošana Jēkabpils pilsētā Pļaviņu ielā 105 un Krasta ielā 85, samazinot plūdu riska varbūtību grūti prognozējamu vižņu – ledus parādību gadījumiem Daugavā. Īstenojot projektu, tika samazināti plūdu draudi teritorijai un tika panākts, ka teritorija applūst ne biežāk ka vienreiz 100 gados.

Projekta ietvaros tika rekonstruēti Daugavas kreisā krasta aizsargdambis, labā krasta aizsargdambis, kā arī labā krasta betona aizsargdambis. Tāpat ir veikti abu krastu dambju labiekārtošanas darbi un apgaismojuma ierīkošana visā garumā. Ir stiprināts Daugavas labais krasts posmā starp Madonas ielu un Ādamsona saliņu Jēkabpils pilsētā.

Projekta kopējās izmaksas 2 491 777,01 Ls, no tiem 2 115 921,68 Ls ir Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums (85% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām) un 373 397,94 Ls (15% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām), neattiecināmās izmaksas 2 457,39 Ls.

Projekta īstenošanas termiņš ir 48 mēneši, tas ir no 2010. gada aprīļa līdz 2014.gada aprīlim.

 

Videosižeti par projekta realizāciju:

http://www.youtube.com/watch?v=fvb5kjmWE6Q

Autors: Vidusdaugavas televīzija

http://www.youtube.com/watch?v=k103HeM0fAc

Autors: Vidusdaugavas televīzija

http://www.youtube.com/watch?v=sCr3EV-z0n4

Autors: Vidusdaugavas televīzija

 

Projekta galerija

Projekta publikācijas

Ekspluatācijā nodod Daugavas labā krasta dambja pēdējo posmu
03.09.2013. 16:42
Noslēgusies Jēkabpils aizsargdambju rekonstrukcija
09.09.2011. 15:06
955
Daugavas aizsargdambja apsekošana
17.08.2011. 14:18
954
Pagarināts Jēkabpils aizsargdambju rekonstrukcijas būvdarbu termiņš
07.07.2011. 08:45
953
Pie paveiktā vēl neapstāsimies!
14.03.2011. 10:18
952
Turpinās aizsargdambja rekonstrukcijas projekts
23.09.2010. 16:06
951
Noslēgti līgumi par projekta „Jēkabpils aizsargdambju rekonstrukcija” ieviešanu
13.08.2010. 09:16
950
Noslēgta vienošanā par Jēkabpils plūdu draudu samazināšanas projektu īstenošanu
21.04.2010. 16:15
949