Jēkabpils pilsētas infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu

Jēkabpils pilsētas infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu

Jēkabpils pilsētas pašvaldība 2018.gada 27.februārī ir noslēgusi vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta Nr.6.1.4.2/17/I/006 ,,Jēkabpils pilsētas infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu’’ īstenošanu.

Projekta mērķis ir radīt alternatīvu maršrutu tranzīta un kravas transportam, nodrošinot Jēkabpils pilsētas transporta infrastruktūras integrāciju TEN-T tīklā, lai novērstu  kvalitatīvas infrastruktūras pārrāvumus, samazinot piesārņojuma un trokšņa līmeni pilsētā un vismaz daļēji atdalot kravas transporta plūsmu no sabiedriskā transporta plūsmas un novirzot no blīvāk apdzīvotām Jēkabpils pilsētas daļām.

Projekta īstenošanas rezultātā tiks veicināta pilsētas transporta infrastruktūras sasaiste TEN – T tīklā paaugstinot galveno ielu caurlaides spējas un saīsinot nepieciešamo pārvietošanās laiku un uzlabojot dzīves vides kvalitāti pilsētas iedzīvotājiem.

Projekta ietvaros plānots veikt ielu posmu pārbūvi šādās Jēkabpils pilsētas tranzīta ielās:

  • Neretas ielas pārbūve divos posmos (1.posms: no tilta līdz krustojumam ar Ledus ielu, 2.posms: no krustojuma ar Zaļo ielu līdz pilsētas robežai) aptuveni 1149m garumā,
  • Kļavu ielas satiksmes pārvada pārbūve;
  • Brīvības ielas pārbūve no krustojuma ar Blaumaņa ielu līdz krustojumam ar Dolomīta ielu aptuveni 1566 m garumā;
  • Dolomīta ielas pārbūve 1 679 m garumā;
  • Zīlānu ielas pārbūve (Autoceļa A12 posms) 890 m garumā, posmā no Rīgas ielas līdz Ventas ielai, kā arī posmā no Slimnīcas ielas līdz Ķieģeļu ielai;

Projekts tiks īstenots līdz 2021.gada 26. februārim. Projekta kopējās izmaksas sastāda EUR 8 232 545 EUR, no kuriem      5 031 494 EUR ir paredzētais Kohēzijas Fonda finansējums, 331 810 EUR Kohēzijas Fonda rezerve, 221 978 EUR ir Valsts budžeta dotācija un 1 056 298 EUR ir pašvaldības līdzfinansējums, projekta neattiecināmās izmaksas ir 1 590 965 EUR.

 

 

22.03.2018.

Projekta publikācijas

Veic urbumus Neretas ielas posmos
06.05.2020. 12:13
Neretas ielas asfalta seguma pārbaude
03.01.2020. 11:40
Rotācijas aplī Neretas ielā tiek uzstādīts jauns vides objekts - “Lūsis”
23.10.2019. 09:06
Veic asfaltēšanas darbus Zīlānu ielas posmā no Slimnīcas ielas līdz Ķieģeļu ielai
10.10.2019. 16:16
No 14.septembra satiksmei slēgts Zīlānu ielas posms no Slimnīcas līdz Mālu ielai
11.09.2019. 15:15
Dzelzceļa sliežu šķērsošanas ierobežojumi
10.09.2019. 11:20
Tiks ierobežota satiksme Neretas ielas rotācijas apļa posmā
05.09.2019. 11:19
No 30.augusta tiek atjaunota satiksme Kļavu ielas posmā zem satiksmes pārvada
28.08.2019. 10:06
Uzsākti būvdarbi Zīlānu ielas posmā no Rīgas ielas līdz Ventas ielai
15.08.2019. 16:15
Izmaiņas satiksmes organizācijai Neretas ielā
12.08.2019. 15:16
Remontdarbi Zīlānu ielā turpina savu gaitu
31.07.2019. 14:24
Atsācies ielu tīkla sakārtošanas projekts
08.04.2019. 11:13
Tiks uzsākti būvdarbi Neretas ielas posmā no Vienības ielas līdz Ledus ielai
01.03.2019. 16:18
Izpildīti būvdarbu uzsākšanas nosacījumi objektā "Neretas ielas pārbūve, Jēkabpilī"
21.12.2018. 14:30
Akceptēts būvprojekts “Dolomīta ielas pārbūve, Jēkabpilī”
15.11.2018. 13:32
Noslēgusies būvprojekta “Zīlānu ielas pārbūve, Jēkabpilī” izstrāde.
20.08.2018. 10:39
Tiek veikti projektēšanas darbi Zīlānu ielas pārbūvei posmā no Rīgas ielas līdz Ķieģeļu ielai
22.05.2018. 11:19