Jēkabpils pilsētas pašvaldības darbinieku kapacitātes paaugstināšana Eiropas Savienības finansēto projektu jomā

Jēkabpils pilsētas pašvaldības darbinieku kapacitātes paaugstināšana Eiropas Savienības finansēto projektu jomā

Projekta ietvaros bija paredzēts veikt izpēti par pašvaldības darbinieku zināšanu līmeni un zināšanu saturu projektu izstrādes un ieviešanas jomā, uz kuras pamata  tika izstrādāta integrētu projektu izstrādes un ieviešanas apmācību programma un apmācīti darbinieki atbilstoši izstrādātajai programmai. Tāpat  veikta izpēte par pašvaldības darbinieku kompetencēm, kas nepieciešamas projektu tehniski ekonomisko pamatojumu izstrādei, izstrādāta atbilstošu apmācību programma un apmācīti  darbinieki pēc speciāli izstrādātas metodoloģijas izstrādāt tehniski ekonomiskos pamatojumus. Pēc iepriekš minēto aktivitāšu veikšanas, bija  plānots veikt izpēti par darbinieku zināšanu līmeņa izmaiņām projektu un tehniski ekonomisko pamatojumu izstrādes jomās.

Projekta kopējās izmaksas: 14 614 Ls

Projekta publikācijas

Pašvaldības darbinieki piedalīsies apmācības semināru ciklā
17.12.2010. 09:26
911
Uzsākts darbinieku kapacitātes paaugstināšanas projekts Jēkabpils pilsētas pašvaldībā
17.09.2010. 15:36
910
Noslēgušās pašvaldības darbinieku apmācības
28.02.2010. 14:45
912