Jēkabpils pilsētas pašvaldības darbinieku kapacitātes stiprināšana

Jēkabpils pilsētas pašvaldības darbinieku kapacitātes stiprināšana

Projekta mērķis ir Jēkabpils pilsētas pašvaldības darbinieku kapacitātes paaugstināšana finanšu, lietvedības, jurisprudences, komunikācijas un komandas veidošanas jomā, lai panāktu aktīvāku un kvalitatīvāku pašvaldības līdzdalību Eiropas Savienības politikas instrumentu un Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā. Projekta ieviešanas laikā tika apmācīti Jēkabpils pilsētas pašvaldības darbinieki, kuri ir iesaistīti projektu izstrādes un īstenošanas procesā, dalībnieku skaits bija 80 darbinieki. Projekts tika īstenots Jēkabpilī, Jēkabpils pilsētas pašvaldībā, ilga 10 mēnešus. Projekta kopējais budžets sastāda 24335,00Ls. Šajā periodā galvenais uzdevums bija veikt pašvaldības darbinieku apmācības, kā arī tika izstrādāti un sagatavoti praktiski pielietojami apmācību izdales materiāli pašvaldības darbiniekiem turpmākam darbam finanšu, lietvedības, jurisprudences, komunikācijas (tai skaitā IT) un komandas veidošanas jomā. Šī projekta īstenošana pašvaldībai bija svarīga, lai vēl esošajā un nākošajā ES plānošanas periodā 2014.-2020.g. darbinieki varētu aktīvāk strādāt ar ES prasībām iepriekš minētajās jomās un efektīvāk apgūt ES finanšu instrumentus. Pēc projekta īstenošanas pašvaldībā būs darbiniekiem paaugstināta kvalifikācija un uzlabotas komunikācijas un prezentācijas prasmes realizējot ES fondu projektus.

Projekta galerija

Projekta publikācijas

Jēkabpils pilsētās pašvaldības darbinieki uzsāk apmācību semināru ciklu
12.09.2012. 14:03
959
Jēkabpils pilsētās pašvaldības darbinieki piedalās komandas veidošanas apmācībās
10.08.2012. 14:16
958
Jēkabpils pilsētās pašvaldības darbinieki dodas pieredzes apmaiņas braucienā
19.07.2012. 16:15
957
Uzsākts projekts „Jēkabpils pilsētas pašvaldības darbinieku kapacitātes stiprināšana”
30.03.2012. 08:49
956