Jēkabpils pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu informatizācija

Jēkabpils pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu informatizācija

Projekta ietvaros 5 Jēkabpils pilsētas skolas tika apgādātas ar 187 stacionārajiem un 6 portatīvajiem datoriem, tika iegādāti 2 multimediju kabinetu aprīkojumi - 2 interaktīvās tāfeles un 2 projektori, kā arī attīstīti 5 lokālie datortīkli. Līdz ar to, Jēkabpils pamatskola, Jēkabpils vakara vidusskola, Jēkabpils Valsts ģimnāzija, Jēkabpils 2.vidusskola un Jēkabpils 3. vidusskola tika nodrošinātas ar atbilstošu infrastruktūru, kas veicina plašāku un efektīvāku IKT izmantošanu izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītības kvalitāti un efektivitāti. Projekta ietvaros iegādātie stacionārie datori tika savienoti projekta rezultātā izveidotajā lokālajā tīklā. Projekta ietvaros attīstītais lokālais tīkls tika savienots ar skolā jau esošo lokālo tīklu.

Projekta publikācijas

„Jēkabpils pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu informatizācija”
17.09.2012. 09:37
887
„Jēkabpils pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu informatizācija”
24.05.2012. 16:58
886
„Jēkabpils pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu informatizācija”
28.11.2011. 14:49
885
Paziņojums par tehnikas piegādi
10.05.2011. 16:02
884
Jēkabpils pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu informatizācija
14.01.2011. 15:46
883
„Jēkabpils pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu informatizācija”
22.09.2010. 13:49
882
Lēnā gaitā turpinās projekta ieviešana
28.04.2010. 11:49
881
„Jēkabpils pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu informatizācija”
04.01.2010. 10:06
880