Jēkabpils Vecpilsētas laukuma rekonstrukcija jauna tūrisma produkta attīstībai

Jēkabpils Vecpilsētas laukuma rekonstrukcija jauna tūrisma produkta attīstībai

Vispārējais mērķis – veicināt nacionālas nozīmes kultūras tūrisma produkta attīstību Jēkabpilī, rekonstruējot Jēkabpils Vecpilsētas laukumu un attīstot jaunu tūrisma produktu.

Specifiskie mērķi:

  • Nodrošināt Jēkabpils vecpilsētas laukuma pamatinfrastruktūras rekonstrukciju un labiekārtošanu, saglabājot tā autentiskumu,
  • Attīstīt Jēkabpils Vecpilsētas laukumu par jaunu izziņas un kultūras tūrisma produktu, izveidojot tajā jaunus tūrisma objektus,
  • Veicināt Jēkabpils Vecpilsētas laukuma atpazīstamību vietējā un ārvalstu tūrisma tirgū, īstenojot atbilstošus mārketinga pasākumus.

papildus informācija: http://laukums.jekabpils.lv/

Projekta publikācijas

Uzsākti Jēkabpils Vecpilsētas laukuma rekonstrukcijas darbi
11.01.2013. 08:52
840
Par Vecpilsētas laukumu
10.01.2013. 14:25
837