Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs

Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs

2017. gada 2. oktobrī  Valsts izglītības attīstības aģentūra un Jēkabpils pilsētas pašvaldības pamatojoties uz Ministru kabineta 2016. gada 7. jūnija noteikumu Nr. 359 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5.specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanas noteikumi” vienojās par sadarbību un noslēdza sadarbības līgumu par Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanu Jēkabpils pilsētā.

Projekta specifiskais mērķis: Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.

Projekta īstenošanas termiņš: 2016.gada 1. janvāris – 2020. gada 31. decembris.

Jēkabpils pilsētā  no 2017. gada 2. oktobra  projekta īstenošanā kā izmēģinājumskolas iesaistījušās Jēkabpils Valsts  ģimnāzija,  Jēkabpils 2. vidusskola, Jēkabpils pamatskola, bet kā neiesaistītās izglītības iestādes –  Jēkabpils 3. vidusskola  un  Jēkabpils Vakara vidusskola.

Vairāk par projektu: http://www.viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/karjeras_atbalsts_2016_2020...

Projekta galerija

Projekta publikācijas

Ēnu diena Jēkabpilī
14.02.2020. 10:41
KĀ ATRAST SAVU NĀKOTNES IZAICINĀJUMU?
03.02.2020. 09:05
Karjeras attīstības atbalsta pasākums „Es - līderis”
22.01.2020. 13:12
KAA pasākums “Mana karjera IT jomā” 6. klašu skolēniem
25.11.2019. 14:52
Hobijs un darbs - profesija Kinologs
18.07.2019. 09:28
Darbs dara darītāju
08.04.2019. 11:48
Karjeras attīstības atbalsta pasākums „Domā, pēti, pielāgo!!”
25.02.2019. 12:55
Karjeras attīstības atbalsta pasākums „Soli pa solim”
01.02.2019. 10:27
IT pasaule
25.01.2019. 13:12
Karjeras attīstības atbalsta pasākums „ Izziņas un radošo tehnoloģiju diena skolā”
27.11.2018. 15:10
Karjeras attīstības atbalsta pasākums „ Tehnoprofesijas”
09.11.2018. 13:20
Projekts uzņem apgriezienus!
17.09.2018. 15:37
Saņēmts papildu finansējumu projekta īstenošanai
08.03.2018. 15:28