Krustpils kultūras nama renovācija

Krustpils kultūras nama renovācija

Projekta ietvaros tika paredzēts veikt, renovācijas darbus, kā arī uzstādīt nepieciešamo aprīkojumu, lai sakārtotu nozīmīgu Jēkabpils pilsētvides elementu un radītu vietu kvalitatīvu kultūras pasākumu norisei. Projekta rezultātā tika iecerēts paaugstināt pilsētas iedzīvotāju sociālo aktivitāti, kultūras pasākumu norises kvalitāti, kā arī veicināt kultūras tūrismu Jēkabpils pilsētā. Projekta mērķa grupa ir Jēkabpils pilsētas un blakus reģionu iedzīvotāji – pašdarbības un amatierkolektīvu dalībnieki un pasākumu apmeklētāji. Projekta kopējās izmaksas plānotas Ls 1 702 823 apmērā, no tām attiecināmās izmaksas ir 1 564 605 Ls.

Projekta galerija

Projekta publikācijas

18. novembrī svinīgi atklāts rekonstruētais Krustpils kultūras nams
25.11.2011. 10:05
898
Krustpils kultūras nams atdzimst jaunā kvalitātē
19.11.2011. 16:03
897
Paraksta vienošanos par projekta „Krustpils kultūras nama renovācija” īstenošanu
09.09.2011. 12:16
896
Krustpils kultūras nama renovācijas darbos strādā sešdesmit celtnieki
29.05.2011. 09:46
895