Kultūras mantojuma saglabāšana un attīstība Daugavas ceļā

Kultūras mantojuma saglabāšana un attīstība Daugavas ceļā

Jēkabpils pilsētas pašvaldība 2018. gada 6. aprīlī parakstīja vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta Nr.5.5.1.0/17/I/005 “Kultūras mantojuma saglabāšana un attīstība Daugavas ceļā” īstenošanu. Projekta īstenošanas laiks 24 mēneši: no 2018. gada 6.aprīļa līdz 2020. gada 5. aprīlim.

Projekta mērķis ir saglabāt, aizsargāt un attīstīt Daugavas krasta pašvaldību attīstības programmās balstītu nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu-Krustpils pili, Kokneses viduslaiku pilsdrupas un sanatoriju “Ogre”, kā arī attīstīt esošās funkcijas un piedāvāt jaunradītus pakalpojumus kultūras un dabas mantojuma objektos, nodrošinot investīciju ilgtspēju un ietekmi uz nozīmīgu kultūras un dabas mantojuma objektu sociālekonomiskā potenciāla attīstību un integrāciju vietējās ekonomikas struktūrā.

Jēkabpils pilsētas pašvaldība kā vadošais partneris šo projektu īsteno sadarbībā ar Kokneses novada domi un Ogres novada pašvaldību.

Uz iesniegšanas brīdi projekta kopējās izmaksas -3 411 909,06 euro; Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums 78,9% no projekta attiecināmajām izmaksām.  

 

Inese Vītola
Attīstības un investīciju nodaļas

Projekta vadītāja
Jēkabpils pilsētas pašvaldība

 

Projekta publikācijas

Krustpils pilī atklāta Jēkabpils vēstures ekspozīcija
17.06.2020. 10:21
Projekta partneri prezentē kopīgo maršrutu"100 km Daugavas ceļā."
11.02.2020. 13:49
Turpinās kultūrvēsturisko objektu sakārtošana Daugavas ceļā
13.01.2020. 09:23
Projekta "Kultūras mantojuma saglabāšana un attīstība Daugavas ceļā" partneri tiekas Koknesē."
02.10.2019. 15:44
Daugavas krastos tiek atjaunoti unikāli kultūras pieminekļi
06.09.2019. 10:13
Jēkabpilī jau trešo reizi tiekas projekta “Kultūras mantojuma saglabāšana un attīstība Daugavas ceļā” partneri.
20.06.2019. 11:30
Ogrē tiekas projekta “Kultūras mantojuma saglabāšana un attīstība Daugavas ceļā” partneri.
08.04.2019. 11:28
Koknesē tiekas projektu partneri no Jēkabpils un Ogres pašvaldībām
20.02.2019. 13:42
Projekta “Kultūras mantojuma saglabāšana un attīstība Daugavas ceļā” partneri tiekas Krustpils pilī.
07.12.2018. 10:05
Projekta " Kultūras mantojuma saglabāšana un attīstība Daugavas ceļā" īstenotāji tiekas Ogrē
28.09.2018. 16:28
Tiks atjaunots Krustpils pils A korpuss un pagalms
26.07.2018. 16:14
Notikusi pirmā projekta "Kultūras mantojuma saglabāšana un attīstība Daugavas ceļā" partneru tikšanās Jēkabpilī
26.07.2018. 16:03
Koknesē tiekas projektu partneri no Jēkabpils un Ogres pašvaldībām
26.07.2018. 15:37