Jēkabpils — labo pārmaiņu pilsēta!

Nemateriālās kultūras un vietējās vēstures mantojuma saglabāšanas, pieejamības un attīstības veicināšana, uzlabojot kultūras tūrisma konkurētspēju Latvijā, Lietuvā un Baltkrievijā

Nemateriālās kultūras un vietējās vēstures mantojuma saglabāšanas, pieejamības un attīstības veicināšana, uzlabojot kultūras tūrisma konkurētspēju Latvijā, Lietuvā un Baltkrievijā

ENI-LLB-1-108

Projekta mērķis: Veicināt nemateriālās kultūras un vietējās vēstures mantojuma saglabāšanu, pieejamību un attīstību, uzlabojot ilgtspējīgu kultūras tūrisma konkurētspēju Latvijā, Lietuvā un Baltkrievijā

Vadošais partneris:

Zemgales plānošanas reģions (LV), www.zemgale.lv

Projekta partneri:

Polockas rajona izpildkomitejas Sporta un tūrisma departaments (BY),

www.polotsk-turizm.by

Viļņas rajona pašvaldības administrācija (LT), www.vrsa.lt

Neretas novada pašvaldība (LV), www.neretasnovads.lv

Jēkabpils pilsētas pašvaldība (LV), www.jekabpils.lv

Rokišķu reģionālais muzejs (LT), www.muziejusrokiskyje.lt

 

Šo projektu finansē Eiropas Savienība.

Projekta kopējais finansējums ir 1 031 590,97 EUR. Eiropas Savienības finansējums - 928 431,87 EUR

Šī publikācija ir tapusi ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbildīga ir Jēkabpils pilsētas pašvaldība un tas nevar tikt izmantots, lai atspoguļotu Eiropas Savienības uzskatus.

Saite uz Programmas un EuropeAid mājas lapām  http://eni-cbc.eu/llb/en  un https://ec.europa.eu/international-partnerships/

Projekta publikācijas

Jēkabpils pašvaldības speciālisti piedalās starptautisku tūrisma maršrutu izstrādē
16.01.2020. 15:54
"Vēsturiskās otrdienas" Krustpils pilī
08.11.2019. 11:51
Jēkabpils godam pārstāvēta starptautiskā festivālā
06.09.2019. 13:17