Pašvaldības ēkas Jaunā ielā 39I atjaunošana un energoefektivitātes paaugstināšana (Nr. 4.2.2.0/18/I/066)

Pašvaldības ēkas Jaunā ielā 39I atjaunošana un energoefektivitātes paaugstināšana (Nr. 4.2.2.0/18/I/066)

Projekta publikācijas

Izsludināts iepirkums par būvdarbu veikšanu projektā ‘’Pašvaldības ēkas Jaunā iela 39I atjaunošana un energoefektivitātes paaugstināšana” (Nr. 4.2.2.0/18/I/066)
09.03.2020. 08:53
Parakstīta vienošanās par projekta ‘’Pašvaldības ēkas Jaunā iela 39I atjaunošana un energoefektivitātes paaugstināšana” (Nr. 4.2.2.0/18/I/066) īstenošanu
06.11.2019. 14:45