Pilsētvides atjaunošana un kultūras dzīves veicināšana, rekonstruējot Krustpils saliņas estrādi un tiltu

Pilsētvides atjaunošana un kultūras dzīves veicināšana, rekonstruējot Krustpils saliņas estrādi un tiltu

 Projekta „Pilsētvides atjaunošana un kultūras dzīves veicināšana, rekonstruējot Krustpils saliņas estrādi un tiltu” ietvaros sakārtots nozīmīgs Jēkabpils pilsētvides elements, kā arī radīta vieta kvalitatīvu kultūras pasākumu norisei, pilsētas, apkārtējo teritoriju, Zemgales un Latgales reģiona kultūras dzīves bagātināšanai, sabiedriskās aktivitātes, sabiedrības integrācijas un sadarbības veicināšanai.

Projekts paredz pozitīvu ietekmi uz vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanu, it īpaši nodrošinot vides pieejamību personām ar kustību traucējumiem. Projekta aktivitātes tika īstenotas, ievērojot ilgtspējīgas attīstības principus, kas ietver dabas resursu saprātīgu izmantošanu un vides saglabāšanu.

Projekta īstenošanas ilgums – 18 mēneši (23.03.2009.-22.09.2010.) un kopējās investīciju izmaksas sastāda 694 875 LVL, no tiem ERAF līdzfinansējums ir 590 644 LVL (85% no projekta attiecināmajām izmaksām), pašvaldības līdzfinansējums 62 540 LVL (9% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām) un valsts budžeta dotācija 41 692 LVL (6% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām). Projekta ietvaros tika rekonstruēta estrādes skatuve un mākslinieku ģērbtuves, atjaunotas skatītāju sēdvietas un labiekārtota teritorija, kā arī pilnībā rekonstruēts tilts uz Krustpils saliņu.

Projekta galerija

Projekta publikācijas

Krustpils saliņa nodota ekspluatācijā
01.07.2010. 09:45
925
Tilts uz Krustpils saliņu nodots ekspluatācijā
21.05.2010. 14:46
926
Notiks Krustpils saliņas modināšanas svētki
14.05.2010. 16:02
927
Būtiski samazinājušās Krustpils saliņas rekonstrukcijas darbu izmaksas
13.01.2010. 10:05
929
Pagarināts Krustpils saliņas tilta rekonstrukcijas beigu termiņš
09.11.2009. 12:06
930
Uzsākti Krustpils saliņas tilta rekonstrukcijas darbi
09.07.2009. 11:06
931