Pirmsskolas izglītības iestādes infrastruktūras attīstība Jēkabpils pilsētā, Palejas ielā 15A

Pirmsskolas izglītības iestādes infrastruktūras attīstība Jēkabpils pilsētā, Palejas ielā 15A

Lai veicinātu vienlīdzīgas nodarbinātības iespējas un palielinātu pakalpojumu pieejamību, projekta „Pirmsskolas izglītības iestādes infrastruktūras attīstība Jēkabpils pilsētā, Palejas ielā 15 A” ietvaros, tika renovēta esošā pirmsskolas izglītības iestāde. Tika saglabāts esošais vietu skaits pirmsskolas izglītības iestādē ,,Kāpēcītis’’ Palejas ielā 15A, dodot iespēju bērnu vecākiem būt nodarbinātiem, jo pretējā gadījumā Jēkabpils pilsētas pašvaldībai  izglītības iestāde būtu jāslēdz nepietiekamo brīvo finanšu līdzekļu dēļ remontdarbu veikšanai. Pirmsskolas izglītības iestāde ir paredzēta 293 bērniem, tātad 586 bērnu vecākiem ēkas slēgšanas gadījumā radīs grūtības iekļauties darba tirgū, jo vismaz viens vecāks būs spiests  uzturēties mājās, kā arī tiks paaugstināta ēkas energoefektivitāte.
Projekta īstenošanas rezultātā pirmsskolas izglītības iestāde saglabās esošo vietu skaitu, tādejādi saglabājot arī 586 viņu vecākiem iespēju būt aktīviem darba tirgū.
Projekta īstenošanas ilgums ir 13 mēneši un kopējās investīciju izmaksas sastāda 55 822,58 LVL. Paredzamā ERAF līdzfinansējuma kvota ir 47 449,19 LVL.
Projekts paredz pozitīvu ietekmi uz dzīves kvalitātes saglabāšanu vai uzlabošanu ģimenēs, kurās ir pirmsskolas vecuma bērni. Projekta iecere paredz arī darba un ģimenes dzīves saskaņošanu, veicinot ģimenes locekļu iespējas brīvi darboties darba tirgū, kā rezultātā daļēji pieaugtu labklājības līmenis ģimenēs. Projekta aktivitātes tiks īstenotas, ievērojot ilgtspējīgas attīstības principus.

Projekta publikācijas

Projekts „Pirmsskolas izglītības iestādes infrastruktūras attīstība Jēkabpils pilsētā, Palejas ielā 15A”
24.08.2012. 16:13
873
Pirmsskolas izglītības iestādes infrastruktūras attīstība Jēkabpils pilsētā, Palejas ielā 15A
06.01.2012. 14:15
872
Pirmsskolas izglītības iestādes infrastruktūras attīstība Jēkabpils pilsētā, Palejas ielā 15A
09.09.2011. 11:00
871