Pirmsskolas izglītības iestādes infrastruktūras attīstība Jēkabpils pilsētā, Meža ielā 12

Pirmsskolas izglītības iestādes infrastruktūras attīstība Jēkabpils pilsētā, Meža ielā 12

Lai veicinātu vienlīdzīgas nodarbinātības iespējas un palielinātu pakalpojumu pieejamību, projekta „Pirmsskolas izglītības iestādes infrastruktūras attīstība Jēkabpils pilsētā, Meža ielā 12” ietvaros, tika renovēta esošā pirmsskolas izglītības iestāde palielinot vietu skaitu pirmsskolas izglītības iestādē ,,Zvaniņš’’ Meža ielā 12, kā arī paaugstināta ēkas energoefektivitāte. Projekta īstenošanas rezultātā pirmsskolas izglītības iestādes 1.jaunākās grupas guļamtelpa tika pārveidota par bērnudārza grupas telpu, tādejādi ļaujot papildus vairāk kā 10 pirmsskolas vecuma bērniem apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi un apmēram 20 viņu vecākiem iekļauties atpakaļ darba tirgū.
Projekta īstenošanas ilgums ir 6 mēneši un kopējās investīciju izmaksas sastāda 224720,30LVL. Paredzamā ERAF līdzfinansējuma kvota ir 176 462,00 LVL.
Projekts paredz pozitīvu ietekmi uz dzīves kvalitātes uzlabošanu ģimenēs, kurās ir pirmsskolas vecuma bērni. Projekta iecere paredz arī darba un ģimenes dzīves saskaņošanu, veicinot ģimenes locekļu iespējas iekļauties darba tirgū, kā rezultātā pieaugtu labklājības līmenis ģimenēs. Projekta aktivitātes tiks īstenotas, ievērojot ilgtspējīgas attīstības principus.

Projekta galerija

Projekta publikācijas

Projekts „Pirmskolas izglītības iestādes infrastruktūras attīstība Jēkabpils pilsētā, Meža ielā 12”
22.11.2010. 10:20
891
Projekts „Pirmskolas izglītības iestādes infrastruktūras attīstība Jēkabpils pilsētā, Meža ielā 12”
09.08.2010. 16:46
890
Projekts „Pirmskolas izglītības iestādes infrastruktūras attīstība Jēkabpils pilsētā, Meža ielā 12”
19.04.2010. 16:03
889
Projekts „Pirmskolas izglītības iestādes infrastruktūras attīstība Jēkabpils pilsētā, Meža ielā 12”
04.01.2010. 14:52
888