Preventīvi pasākumi jauniešu noziedzības mazināšanai Zemgalē

Preventīvi pasākumi jauniešu noziedzības mazināšanai Zemgalē

 

 

Vadošais partneris (projekta iesniedzējs): Zemgales plānošanas reģions;
Partneri: Jēkabpils pilsētas pašvaldība, Bauskas novada pašvaldība, Aizkraukles novada pašvaldība, Dobeles novada pašvaldība
Kopējās projekta izmaksas: EUR 354 334
Jēkabpils pilsētas pašvaldības līdzfinansējums: EUR 24 944 (7,04%)
Projekta uzsākšana: 2009. gada 1. septembris
Projekta ilgums: 18 mēneši
Projekta mērķis: Jauniešu noziedzības līmeņa mazināšana un ierobežošana Zemgales plānošanas reģionā, veicinot sociāli atbildīgas un likuma paklausīgas jaunās paaudzes audzināšanu
Projekta ietvaros paredzētās aktivitātes:

 

1. Nepilngadīgo noziedzības institūciju sadarbības mehānisma izveide un testēšana;

2. Iesaistīto speciālistu apmācības darbam ar mērķa grupu;

3. Bērnu drošības uzlabojumi (kameru uzstādīšana pilsētā, tīklu izveide);

4. Informācijas un izglītojoši pasākumi.

 

Kontaktpersona Jēkabpils pilsētas pašvaldībā: Ieva Lazdāne, tālr.: 65221147

 

Projekta publikācijas

Drošības un tiesiskās izglītošanas pasākumi skolēniem
18.03.2011. 15:06
935
Jēkabpilī uzstāda 17 videonovērošanas kameras
20.12.2010. 10:50
934