„Salas novada cieto sadzīves atkritumu izgāztuves „Plaušu kalns” – 56908/2043/PPV rekultivācija

„Salas novada cieto sadzīves atkritumu izgāztuves „Plaušu kalns” – 56908/2043/PPV rekultivācija

Projekta mērķis ir normatīvo aktu prasībām neatbilstošās atkritumu izgāztuves rekultivācija, izgāztuves negatīvās ietekmes uz vidi novēršana un monitoringa sistēmas nodrošināšana izgāztuvē.
Projekta ietvaros  tika veikti atkritumu izgāztuves rekultivācijas darbi – atkritumu, kas izkliedēti izgāztuves teritorijā savākšana un pārvietošana vienā kaudzē, apkārtējās teritorijas planēšana, izgāztuves sānu nogāžu veidošana, atkritumu blietēšana un virsmas izlīdzināšana, izgāztuves pārklāšana ar pretfiltrācijas un auglīgās grunts slāņiem, izgāztuves apzaļumošana, ieskaitot teritorijas sakopšanu izgāztuves daļā no kuras atkritumi tiks aizvākti, brīdinājuma zīmes uzlikšana.

Projekta galerija

Projekta publikācijas

Rekultivācijas darbi ,, Salas novada cieto sadzīves atkritumu izgāztuves „Plaušu kalns”-56908/2043/PPV rekultivācija’’ teritorijā ir atjaunoti
04.02.2014. 09:09
Rekultivācijas darbi izgāztuves teritorijā tika atjaunoti
05.08.2013. 10:47
Rekultivācijas darbi izgāztuves teritorijā tiek uz laiku pārtraukti
10.04.2013. 15:16
Ir uzsākti rekultivācijas darbi izgāztuves teritorijā
18.01.2013. 15:10
Aktualizētā informācija par projekta norises gaitu
17.11.2012. 11:11
961
Jēkabpils pilsētas pašvaldība paraksta vienošanos par projekta Salas novada cieto sadzīves atkritumu izgāztuves ‘Plaušu kalns” rekultivāciju
04.10.2012. 10:04
960