Satiksmes drošības uzlabošana pie Jēkabpils rajona centrālās slimnīcas un poliklīnikas

Satiksmes drošības uzlabošana pie Jēkabpils rajona centrālās slimnīcas un poliklīnikas

Projekta mērķis ir uzlabot satiksmes drošību Jēkabpils pilsētā pie Jēkabpils rajona centrālās slimnīcas, poliklīnikas, Jēkabpils pilsētas stadiona un pilsētas kapiem. Ir izstrādāta visa nepieciešamā tehniskā dokumentācija , lai nodrošinātu maksimālu projekta efektivitāti. ERAF līdzfinansētā projekta „Satiksmes uzlabošana pie Jēkabpils rajona centrālās slimnīcas un poliklīnikas” ietvaros tika rekonstruēti A. Pormaļa, Stadiona un Kapu ielu posmi. Projekts paredzēja A. Pormaļa ielas ass pārveidošanu, ielas seguma nomaiņu, gājēju ietves izbūvi A. Pormaļa ielas abās malās un Kapu ielā, kā arī gājēju pāreju izveidi. Tāpat paredzēja esošās autobusa pieturas, kas atrodas starp poliklīniku un slimnīcu, demontāžu un jaunas izbūvi vietā, kas tehniskajā projektā atzīta par satiksmei drošāku un optimālāku. Tika ierīkota plaša iebrauktuve Neatliekamās medicīniskās palīdzības transportam, nodrošinot ērtu piekļūšanu slimnīcas uzņemšanas nodaļai. Apmeklētāju un personāla komfortam un vajadzībām, kā arī lai pilnībā realizētu tehniskajā dokumentācijā paredzētos darbus, pie Jēkabpils rajona centrālās slimnīcas par pašvaldības līdzekļiem tika izveidots automašīnu stāvlaukums. Projekta rezultātā būtiski uzlabojās satiksmes drošība, ielu caurlaides spēja, gājēju, sabiedriskā transporta un autovadītāju drošība un komforts. Projekta kopējās izmaksas: 142 324 Ls, ERAF  - 120 975 Ls, valsts budžeta dotācija 8 540 pašvaldības līdzfinansējums – 12 809 Ls.

Projekta publikācijas

Veiksmīgi pabeigti visi galvenie būvdarbi projektā
21.12.2009. 16:15
947
„Satiksmes drošības uzlabošana pie Jēkabpils rajona centrālās slimnīcas un poliklīnikas”
16.07.2009. 16:15
946