Speciālistu piesaiste Jēkabpils pilsētas pašvaldībai

Speciālistu piesaiste Jēkabpils pilsētas pašvaldībai

Projekta mērķis ir paaugstināt Jēkabpils pilsētas pašvaldības administratīvo kapacitāti, lai pilnvērtīgāk nodrošinātu Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu apguvi, nodrošinot šiem projektiem grāmatvedi un būvinženieri.

Projekta ietvaros bija paredzēts piesaistīt divus speciālistus pašvaldības autonomo funkciju veikšanai – vecāko grāmatvedi, kas nodrošinās Eiropas Savienības projektu grāmatvedību un būvinženieri, kas  piesaistīts pašvaldības būvprojektu kvalitātes pārbaudei un ar tiem saistītajām darbībām. Speciālistus bija plānots piesaistīt uz 24 mēnešiem, par šo periodu nosakot atlīdzību, kas tika finansēta no Eiropas Sociāla fonda, savukārt pēc šī perioda speciālistu atlīdzība vismaz par sešu mēnešu periodu tika paredzēta Jēkabpils pilsētas pašvaldības budžetā. Projekta kopējās izmaksas ir 27 994,70 LVL, kas ir 100% Eiropas Sociālā fonda finansējums par 24 mēnešiem. Speciālistus  piesaistīja no 2011.gada janvāra līdz 2013.gada jūnijam (par 2011.gada janvāra – 2012.gada decembra periodu atlīdzība tika finansēta no Eiropas sociāla fonda, savukārt par periodu no 2013.gada janvāra līdz 2013.gada jūlijam atlīdzība tika finansēta no Jēkabpils pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem).

Projekta publikācijas

Turpinās projekta „Speciālistu piesaiste Jēkabpils pilsētas pašvaldībai” ieviešana
17.09.2012. 00:00
870
Speciālistu piesaiste Jēkabpils pilsētas pašvaldībai
13.04.2011. 14:09
869
Apstiprināts projekta pieteikums „Speciālistu piesaiste Jēkabpils pilsētas pašvaldībai”
26.11.2010. 10:19
868