Starptautiskās konkurētspējas veicināšana

Starptautiskās konkurētspējas veicināšana

Jēkabpils pilsētas pašvaldība 2017.gada 6. martā  noslēdza līgumu (projekta identifikācijas Nr. 3.2.1.2./16/I/001) ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (turpmāk tekstā ERAF).

 Līguma mērķis ir sniegt atbalstu ERAF projekta “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana”.

Projekta mērķis vizītes ietvaros ekonomisko sakaru un kontaktu veidošana Apvienotos Arābu Emirātos (turpmāk tekstā saukti AAE), lai sekmētu investīciju piesaisti pašvaldības teritorijai un savstarpējās sadarbības attīstību starp pašvaldībā strādājošajiem uzņēmējiem un  potenciālajiem partneriem AAE ( īpaši tādās nozarēs, kā būvniecība, gaļas pārstrāde, loģistika). 

Jēkabpils pilsētas pašvaldībai ir piedāvājumā vairākas investīciju teritorijas rūpnieciskās ražošanas attīstībai un investīciju piesaistei pilsētā. Lai piesaistītu investorus pašvaldības teritorijām, pieejamas vairākas priekšrocības – pašvaldības atbalsts infrastruktūras attīstībai, NĪN atlaides, kā arī citas atbalsta formas pašvaldības iespēju robežās.

Jēkabpils pilsētas pašvaldības pārstāvis iepriekš minētā projekta ietvaros piedalījās Latvijas augstu valsts amatpersonu vizītē ārvalstīs – AAE.