Strītbola laukuma izveide Meža parkā, Jēkabpilī

Strītbola laukuma izveide Meža parkā, Jēkabpilī

Pamatojoties uz Izglītības un zinātnes ministrijas lēmumu par valsts budžeta finansējuma piešķiršanu atklāta projektu konkursa „Jauniešu aktīvās atpūtas laukumu izveide vai pielāgošana pašvaldībās” ietvaros, starp Jēkabpils pilsētas pašvaldību un Izglītības un zinātnes ministriju tika slēgts līgums par strītbola laukuma izveidi Meža parkā.

Projekta mērķis ir veicināt jauniešu veselīgu dzīvesveidu un lietderīgu brīvā laika izmantošanu, uzstādot vienu strītbola laukumu Meža parkā, Jēkabpilī. Projekta rezultātā 2010.gadā tika izveidots strītbola laukums, kurā tika izbūvēts asfalta segums, uzstādīts strītbola grozs, soliņi, atkritumu urnas, kā arī statīvs velosipēdiem. Strītbola laukums ir paredzēts Jēkabpils pilsētas jauniešiem ar mērķi rast iespēju jauniešiem dažādot fiziskās aktivitātes un veicināt jauniešu interesi par sportiskajām aktivitātēm.

Projekta kopējās izmaksas ir 3000 Ls, ko 100% finansē no valsts budžeta apakšprogrammas “Jaunatnes politikas valsts programma” finanšu līdzekļiem. Projekta realizācijas termiņš 06.2010.-08.2010.

Projekta galerija

Projekta publikācijas

Meža parkā uzstādīts strītbola laukums
18.08.2010. 10:05
920
Noslēgts līgums par projektu „Strītbola laukuma izveide Meža parkā, Jēkabpilī”
12.07.2010. 16:05
921
Apstiprināts projekta pieteikums „Strītbola laukuma izveide Meža parkā, Jēkabpilī”
05.06.2010. 11:44
922