Teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrāde Jēkabpils pilsētas pašvaldībā

Teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrāde Jēkabpils pilsētas pašvaldībā

Projekta ietvaros paredzēts izstrādāt Jēkabpils pilsētas attīstības programmu 2012. -2018. gadam, kuras kvalitatīvai izstrādei tiks nolīgti eksperti, kas var dot intelektuālu ieguldījumu šajā jomā, palīdzēt strukturēt un veicināt procesa attīstību. Izstrādājot programmu tiks veikta iedzīvotāju anketēšana, informēšana masu mēdījos un sabiedriskā apspriešana. Pēc esošās situācijas noskaidrošanas un attīstības tendenču analīzes veikšanas, kā arī iedzīvotāju viedokļa noskaidrošanas organizēsim paplašināto darba grupu, tādejādi novēršot dokumenta potenciālās pretrunas. Pēc informācijas apkopošanas nodosim dokumentus caurlūkošanai domes deputātiem, pēc to akcepta, nodosim dokumentus sabiedriskajai apspriešanai. Sabiedriskās apspriešanas laikā paustos viedokļus publicēsim masu mēdījos. Pielabojot programmu tā tiks nodota galīgai akceptēšanai un nosūtītas ieinteresētajām instancēm. Izstrādātās programmas būs pieejamas pilsētas mājas lapā www.jekabpils.lv un pilsētas pašvaldībā.Projekta ietvaros paredzēts izstrādāt Jēkabpils pilsētas attīstības programmu 2012. -2018. gadam, kuras kvalitatīvai izstrādei tiks nolīgti eksperti, kas var dot intelektuālu ieguldījumu šajā jomā, palīdzēt strukturēt un veicināt procesa attīstību. Izstrādājot programmu tiks veikta iedzīvotāju anketēšana, informēšana masu mēdījos un sabiedriskā apspriešana. Pēc esošās situācijas noskaidrošanas un attīstības tendenču analīzes veikšanas, kā arī iedzīvotāju viedokļa noskaidrošanas organizēsim paplašināto darba grupu, tādejādi novēršot dokumenta potenciālās pretrunas. Pēc informācijas apkopošanas nodosim dokumentus caurlūkošanai domes deputātiem, pēc to akcepta, nodosim dokumentus sabiedriskajai apspriešanai. Sabiedriskās apspriešanas laikā paustos viedokļus publicēsim masu mēdījos. Pielabojot programmu tā tiks nodota galīgai akceptēšanai un nosūtītas ieinteresētajām instancēm. Izstrādātās programmas būs pieejamas pilsētas mājas lapā www.jekabpils.lv un pilsētas pašvaldībā.

Projekta galerija

Projekta publikācijas

Paziņojums
11.10.2012. 13:00
855
INFORMATĪVS ZIŅOJUMS
11.10.2012. 11:00
854
Paziņojums par Jēkabpils pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.-2030.gadam un Jēkabpils pilsētas attīstības programmas 2014.-2020.gadam un vides pārskata 1.redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai
02.08.2012. 09:56
853
Jēkabpils pilsētas pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumenti
20.07.2012. 10:03
852
Paziņojums
24.04.2012. 09:45
842
Veidojam pilsētu kopā!
13.03.2012. 16:16
851
Veidojam pilsētu kopā! Nākotnes fabrika
28.10.2011. 15:15
850
Veidosim pilsētu kopā! Resursu un iespēju apzināšanās.
12.07.2011. 14:05
849
Jēkabpils pilsētas attīstības programmas 2014. – 2020.gadam izstrāde
02.05.2011. 12:02
848
Projekts „Teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrāde Jēkabpils pilsētas pašvaldībā”
07.04.2011. 10:45
847
Projekts „Teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrāde Jēkabpils pilsētas pašvaldībā”
04.01.2011. 09:30
843