Zemgales reģiona pašvaldību institucionālo spēju stiprināšana ekonomisko aktivitāšu veicināšanai sadarbībā ar Norvēģijas institūcijām

Zemgales reģiona pašvaldību institucionālo spēju stiprināšana ekonomisko aktivitāšu veicināšanai sadarbībā ar Norvēģijas institūcijām

Projekta mērķis:

Projekta vispārējais mērķis ir nodrošināt Zemgales reģiona ilgtspējīgu un līdzsvarotu sociālo un ekonomisko attīstību saglabājot teritorijai raksturīgās iezīmes.

Projekta specifiskais mērķis ir stiprināt Zemgales Plānošanas reģiona un reģiona pašvaldību kā galvenā attīstības virzītājspēka administratīvo kapacitāti, kā arī veidot platformu savstarpējai sadarbībai reģiona ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai.

Aktivitātes:

1) Instrumentu izstrāde ilgtspējīgas reģiona attīstības veicināšanai;

2) instrumentu izstrāde uzņēmējdarbības attīstībai;

3) kompetences paaugstināšanas pasākumi;

4) publicitātes pasākumi;

5) projekta vadība

Īstenošanas laiks:

01.07.2008. – 30.06.2010.

Projekta īstenošanas laiks ir 24 mēneši

Projekta partneri:

Projekta iesniedzējs - Zemgales Plānošanas Reģions - sadarbojas ar 10 projekta partneriem: Bauskas padomi, Dobeles padomi, Jelgavas padomi, Jēkabpils padomi un Aizkraukles domi, Bauskas domi, Dobeles domi, Jelgavas domi, Jēkabpils domi un norvēģu partneri - Spydeberg pašvaldību.

Mērķa grupa:

Projekta tiešā mērķa grupa jeb labuma saņēmēji ir Zemgales Plānošanas reģiona administrācija, projekta partneri un 100 Zemgales plānošanas reģiona pašvaldības, īpaši, teritorijas plānotāji, projektu vadītāji, pašvaldību attīstības plānošanas speciālisti, politiķi. Un administratīvais personāls.

Netiešā mērķa grupa ir Zemgales plānošanas reģiona uzņēmēji, nevalstiskās organizācijas un iedzīvotāji.

Rezultāti:

Projekta rezultātā tiks stiprināta Zemgales Plānošanas reģiona, projekta partneru un reģiona pašvaldību kapacitāte, kā arī veicināta reģiona ilgtspējīga sociāli ekonomiskā izaugsme.

Finansējums:

Projekta kopējās izmaksas ir 516 780 EUR (EEZ/Norvēģijas finanšu instruments 85% - 439 263 EUR, valsts līdzfinansējums 15% - 77 517 EUR).