Jēkabpils vēlēšanu komisija

Jēkabpils vēlēšanu komisija

Jēkabpils vēlēšanu komisijas sastāvs

Adrese: Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV-5201

E-pasts: jvk@jekabpils.lv

Tālrunis: 28447413

Izmaiņu datums 14.08.2019. 16:39