Nākotnes Jēkabpils

Jēkabpils attīstības nākotnes virzieni

Nākotnes Jēkabpils

Vadmotīvs

Jēkabpils – aktīva un atbildīga pilsēta dzīvei!

Prioritātes

  • Iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošana
  • Ekonomiskā izaugsme
  • Vidi saudzējošas un resursus taupošas pilsētas infrastruktūras attīstība
  • Pārvaldības un sadarbības spēju stiprināšana
  • Pilsētreģiona attīstība

Stratēģiskie mērķi

  1. Labāka dzīves kvalitāte pilsētas iedzīvotājiem, kas veido skaitliski augošu, sociāli vienotu, radošu, izglītotu un aktīvu sabiedrību.
  2. Augstāka iedzīvotāju nodarbinātība un ienākumi pieaugošas globālās konkurences apstākļos
  3. Pilsēta ir reģiona ekonomiskās attīstības, publisko pakalpojumu un sabiedriskās dzīves centrs
Izmaiņu datums 23.01.2013. 11:56