Logo

Logo

Jēkabpils pilsētas logotipa filozofija ietver vēsturiskus, vizuāli arhitektoniskus un ģeogrāfiskus aspektus. Logotips simbolizē pilsētu, kas izveidojusies divos upes krastos- tāpēc tas veidot no 3 grafiskiem elementiem:

  1. Jēkabpils daļas ar raksturīgo un atpazīstamo klostera siluetu (vēstījums par ticību, atklāsmi mieru),
  2. Likteņupes Daugavas grafiska attēlojuma (reizē simbols mainībai laikā, kustībai, dinamikai),
  3. Vēsturiskās Krustpils daļas ar pils siluetu (vēstījums par spēku, aktivitāti, pašcieņu, lepnumu).

Grafiski šie trīs elementi tiek apvienoti ar baltu caurvijošu līniju, simbolizējot sirdsdarbības ritmu. Līnijai apzināti nav ne sākuma, ne gala- tās sākums ir tālā un bagātīgā vēsturiskā mantojumā, bet nākotne sniedz ticību pilsētas attīstībai un augšupejai. Logotipa noapaļotās formas veido to atvērtu un draudzīgu.

Gaiši zaļā krāsa pilsētu raksturo kā dabai un dzīvošanai draudzīgu, atdzimstošu, priecīgu un pozitīvas pārmaiņas vēstošu. Gaiši zilā simbolizē intelektu, gudrību, uzticību un vienlaicīgi ir gan tīra ūdens, gan bezgalīgās telpas- debess krāsa. Logotipa fona tonis ir balts- tīrība, skaidrība un labas vēlmes.

Latvijas Republikas Patentu valde saskaņā ar likumu „Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm” Jēkabpils pilsētas logo jeb grafisko zīmi un saukli „Jēkabpils – labo pārmaiņu pilsēta” ir iekļāvusi Valsts preču zīmju reģistrā. Tas nozīmē, ka Jēkabpils pilsētas pašvaldībai pieder izņēmuma tiesības ierobežot un neatļaut Jēkabpils pilsētas logo izmantošanu citu personu komerciālo mērķu īstenošanai.

Jēkabpils pilsētas logo un tā lietošanas instrukcija jeb stila grāmata tika apstiprināti Jēkabpils pilsētas domes 2012. gada 12. aprīļa sēdē. Lēmums nosaka, ka logo drīkst lietot tikai Jēkabpils pilsētas pašvaldības iestādes pašvaldības atpazīstamības nodrošināšanai.

Jēkabpils logo un sauklis ir Jēkabpils mārketinga elements, kas mērķtiecīgi veicina Jēkabpils kā zīmola attīstību. Pilsētas zīmola uzdevums ir rosināt pozitīvas asociācijas par pilsētu, veidot emocionālu saikni.

Likuma „Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm” 4. panta trešajā daļā noteikts, ka gadījumos, ja preču zīmes īpašniekam ir pamats uzskatīt, ka kāda persona pārkāpj viņa izņēmuma tiesības un izmanto preču zīmi bez īpašnieka atļaujas, tad preču zīmes īpašnieks ir tiesīgs brīdināt šo personu par iespējamo pārkāpumu.

Lai trešās personas varētu likumīgi izmantot Jēkabpils pilsētas logo un saukli gan komerciāliem, gan nekomerciāliem mērķiem, tas jāsaskaņo ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību (Sabiedrisko attiecību nodaļu).

Izmaiņu datums 02.05.2016. 21:43