Vēlējumi Jēkabpils pilsētai

Jēkabpils inteliģences vēlējumi pilsētai

Vēlējumi Jēkabpils pilsētai

Smelsim no akas savai pilsētai saules mūžu, ekonomikas izaugsmi un drošību, laimi ģimenēs, veselību bērniem, gudrību un strādīgumu visiem jēkabpiliešiem. Ilga Stare
Lai vienoti sapņi, vienotas domas abos Daugavas krastos un mūsu rokas, lai pilsētai skaistumu rada. Lai varam ierakstīt nākotnes kartē ar zeltītiem burtiem- tā pilsēta mana! Astrīda Vilciņa
Esmu pateicīga liktenim, kurš manu dzīvi- vien mirkli no Mūžības- spējis saistīt ar šo dubultpilsētu savdabi abos Daugavas krastos... Anna Skaidrīte Gailīte
...lai rītos cerība un vakarā miers...Anna Knodze
Es vēlētos, lai Jēkabpils izaugsme turpinātos un lai tā nekad nebūtu gatava.Ilmārs Knaģis
Aka un zirgs, dzīvība un spēks. Godāsim, mīlēsim, pilnveidosim labo pārmaiņu pilsētu!Antons Baranovskis
Lai Jēkabpils kļūtu par pilsētu, no kuras cilvēkiem nav jābrauc uz citām zemēm darbu meklēt...Aina Karlsone
Lai atceramies- sākumā viss nemaz nebija tik vienkārši un viegli- pastāvēja pret visu latvisko valdošā propaganda, daudzskaitlīga interfronte ar savu aģitāciju, svešas valsts karaspēks pilsētas teritorijā, plūdi- uzvarējām!
Lai Dievs mums visiem un jo sevišķi jaunajām paaudzēm palīdz šodien un nākotnē nezaudēt izcīnīto!Vilis Dābols
Lai mūžīgi plaukstoša mūsu pilsēta ar brīnišķīgo Daugavu vidū! Dzīvosim un strādāsim ar optimismu un ticību savas pilsētas vēl skaistākai un drošākai nākotnei!Roberts Aišpurs
Lai šeit stāvot un atceroties pagātni, dzimst kāda laba doma, un tās piepildījums nes labumu mums un mūsu pilsētai!Gunārs Kiršbergs
Lai Jēkabpils būtu spožākā pērle Latvijas vainagā!Leonīds Salcevičs
Mana mīļā, dzimtā pilsēta!
Vārds Tavs uz mūžu
Sirdī ierakstīts man!
Saknes dziļi atstātas Tevī,
un daļa no manis
lai Dziesmās Tev skan!Skaidrīte Pugača
Savai pilsētai novēlu, cauri gadu gadiem, noturēt savu ritmu, savu dinamiku un savu skanējumu! Un... labus cilvēkus, kuriem dvēseles kā baltas ābeles zied...Aija Rūliete
Lai mīlestībā un saskaņā kopīgā darbā ceļam un veidojam daiļu un stipru savu Jēkab( a) pili, iekopjam labas tradīcijas un tikumus, kur labi dzīvot katram krietnam un godīgam cilvēkam.Biruta Jemeļjanova
Jebkuros laikos paši sev paturēsim rūpes par Jēkabpils pilsētas izaugsmi.Jānis Raščevskis
Cienīt, mīlēt un saudzēt radošu cilvēku darbu!Antons Zazerskis
Veselība ir dārgums, par zeltu nenopērkams. Cilvēki sargājiet to!Antons Zvīdris
„Jel apstājies, kurp steidzi, - ir tevī pašā Dievs:
Ja meklēsi to citur, mūžam maldīsies.
Jel klusē, mīļais, klusē: tam, kas klusēt prot,
​Daudz vairāk, nekā cerēts, Dievs ļaus iemantot.

Jel topi tas, ko meklē tu, jel topi Pats,
Jo citādi tev miera nebūs, tumšs būs skats.”
(Angelus Silezius)Modris Plāte
Lai Jēkabpils zeļ un plaukst...Valdis Sakars
Vēlu Jēkabpilij vienmēr būt nozīmīgam krustpunktam Latvijas kartē, augt un pilnveidoties, lai tā patiktu mums pašiem un viesiem.
Pilsētas iedzīvotājiem ar savu darbu radīt māju sajūtu, kur vienmēr gribētos atgriezties.Laima Miltuze
Kad Daugavas ūdeņi būs aizskalojuši Jēkabpils pagātnes sārņus un, kad jēkabpiliešu darba tikums un spējas saglabāt garīgās vērtības būs noteicošās pilsētas attīstībā, tad Jēkabpils kļūs par Latvijas vēsturiskā Sēlijas novada augsti attīstītu rūpniecības un kultūras centru.Dzintara Gavriloviča
Nesīsim augstu savu vārdu „jēkabpilietis”. Būsim savas pilsētas un valsts patrioti ne tikai vārdos, bet arī darbos. Jēkabpilij un jēkabpiliešiem būs būt!”Aivars Eglītis
Izmaiņu datums 23.01.2013. 11:54