Jēkabpils pilsētas pašvaldības pirmsskolas, vispārējās, profesionālās ieirzes un interešu izglītības iestādes 2019./2020. mācību gadā

Jēkabpils pilsētas pašvaldības pirmsskolas, vispārējās, profesionālās ieirzes un interešu izglītības iestādes 2019./2020. mācību gadā

  

Aktuālā informācija saistībā ar valstī izsludināto ārkārtas stāvokli.

Jau vēstīts, ka no 13.marta līdz 9.jūnijam Latvijā saistībā ar Covid-19 pandēmiju izsludināta ārkārtējā situācija, šajā laikā nosakot virkni aizliegumu ar mērķi ierobežot vīrusa izplatību.

7.aprīlī Ministru kabinets pieņēma lēmumu pagarināt valstī ārkārtējo situāciju līdz 12.maijam.( 07.05.2020.MK rīkojums Nr.254)  

Par izmaiņām mācību procesa norisē

Lai ierobežotu vīrusa izplatību, šajā laikā tiks īstenoti vairāki piesardzības pasākumi, tostarp no 13.marta mācību process visas izglītības iestādēs norisinās attālināti. 

Centralizēto eksāmenu kārtotājiem būs atļautas klātienes konsultācijas

Centralizēto eksāmenu kārtotājiem un profesionālās kvalifikācijas eksāmenu kārtotājiem būs atļautas klātienes konsultācijas, liecina ceturtdien valdībā pieņemtie grozījumi rīkojumā "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu". 

Valdība nolēma ļaut organizēt klātienes konsultācijas arī tiem 9. klašu skolēniem, kuriem nepieciešamas konsultācijas, lai sagatavotos brīvprātīgajam eksāmenam latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmā.

Tāpat valdība pieņēma lēmumu turpināt attālināto mācību procesu visās izglītības iestādēs un visu veidu izglītības procesu ārpus izglītības iestādēm arī nodrošināt attālināti.

Valdība arī lēma atļaut klātienē sagatavot obligātajā izglītības vecumā esošos bērnus pamatizglītības ieguvei atbilstoši izglītības iestādes dibinātāja lēmumam. Rīkojumā minēts, ka skolu dibinātājam jānodrošina bērna vecāku informēšanu par pieņemto lēmumu, kā arī jānodrošina mācības attālināti, ja bērna vecāki to pieprasa.

Nolemts, ka sociālās korekcijas izglītības iestāde "Naukšēni" aizvien var turpināt savu darbību, par mācību procesa norisi militārajās izglītības iestādēs lēmumu jāpieņem aizsardzības ministram, bet par mācību procesa norisi iekšlietu sistēmas izglītības iestādēs lēmumu jāpieņem iekšlietu ministram.

Ministru kabinets nolēma arī pārtraukt bērnu nometņu darbību, taču, ievērojot noteiktos sociālās distancēšanas un epidemioloģiskās drošības pasākumus, atļaut sporta profesionālās ievirzes un sporta interešu izglītības programmu mācību procesu klātienē, ievērojot vairākus nosacījumus.

Sporta treniņos varēs pulcēties līdz 25 personām

Sporta treniņos vienā treniņgrupā vienlaikus organizēti varēs pulcēties līdz 25 personām, ieskaitot sporta treniņa vadītāju un citus sporta darbiniekus, tomēr būs jāievēro savstarpēja divu metru distance, liecina valdībā pieņemtie grozījumi rīkojumā "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu".

Organizēti sporta treniņi tiks atļauti, ievērojot, ka treniņa dalībnieku skaits nepārsniedz 25 cilvēkus, ieskaitot treneri un citus darbiniekus, un treniņus jāvada personai, kura atbilst normatīvajos aktos par sporta speciālistu sertifikāciju noteiktajām prasībām.

Pieņemts lēmums, ka treniņa laiks iekštelpās nevar pārsniegt trīs stundas, bet treniņiem ārtelpās nav laika ierobežojuma.

Vienlaikus treniņu dalībniekiem jāievēro savstarpēja divu metru distance un nedrīkst pārklāties dažādu treniņgrupu plūsmas. Treniņa organizatoriem jānodrošina tā uzraudzība.

Nolemts arī, ka sporta nodarbībās nevar iesaistīties personas, kuras ir jaunākas par septiņiem gadiem, un visiem treniņa dalībniekiem jāievēro sporta norises vietas pārvaldnieka un treniņa vadītāja norādījumi, tai skaitā attiecībā uz personu plūsmu ierobežošanu atbilstoši sporta norises vietas ietilpībai.

Atļauj rīkot publiskus un privātus pasākumus līdz 25 cilvēkiem

Līdz ar Covid-19 dēļ ieviesto ierobežojumu mīkstināšanu tiek atļauti pasākumi līdz 25 cilvēkiem, savukārt to maksimālais pieļautais ilgums iekštelpās būs trīs stundas, kamēr uz āra pasākumiem laika limits neattieksies, ceturtdien lēma valdība.

Turpinot novērot kritumu Covid-19 saslimstībā, valdība ceturtdien lēma par sociālās distancēšanās pasākumu mīkstināšanu, tostarp atļaujot pulcēšanos gan iekštelpās, gan ārā organizētos, publiskos pasākumos.

Ierobežojumu mīkstināšanas rezultātā tiek atļauta sapulču, gājienu, piketu un privātu, kā arī organizētu reliģisku pasākumu rīkošana.

Vienlaikus pasākuma organizatoram noteikts pienākums nodrošināt ierobežojumu ievērošanu, tostarp fiziskas distances nodrošināšanu tā apmeklētājiem, un dezinfekcijas līdzekļu pieejamību pasākuma dalībniekiem.

Savukārt uz pasākumiem, kuros apmeklētāji piedalīsies, atrodoties vieglajā transportlīdzeklī, neattiecas 25 cilvēku maksimālais limits.

No 12.maija būs atļauta arī kultūras pasākumu organizēšanu gan iekštelpās, gan ārtelpās, uzsver Kultūras ministrija (KM).

Vecākiem vairs nebūs pirmsskolās jāiesniedz rakstiskie apliecinājumi par nebūšanu ārvalstīs

Lai bērni varētu apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādes, vecākiem vairs nevajadzēs katru nedēļu bērnudārzos iesniegt rakstiskos apliecinājumus, ka vecāki un bērns pēdējo 14 dienu laikā nav bijuši ārzemēs, ceturtdien preses konferencē informēja veselības ministre Ilze Viņķele (AP).

Valdība arī lēma atļaut klātienē sagatavot obligātajā izglītības vecumā esošos bērnus pamatizglītības ieguvei atbilstoši izglītības iestādes dibinātāja lēmumam. Skolu dibinātājam būs jānodrošina bērna vecāku informēšanu par pieņemto lēmumu, kā arī jānodrošina mācības attālināti, ja bērna vecāki to pieprasa.

 

 

Informācija par Jēkabpils pilsētas izglītības iestādēm

Jēkabpils pilsētas pašvaldībā  ir piecas pirmsskolas izglītības iestādes, kuras realizē pirmsskolas izglītības programmu apguvi bērniem no 1,5 līdz 6 gadu vecumam. Audzēkņu skaits Jēkabpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs 2019./2020.mācību gada 1.septembrī bija 1378, tai skaitā obligāti izglītojamo bērnu skaits (piecgadīgie un sešgadīgie bērni) skaits - 525.

Pirmsskolas izglītības iestādi "Auseklītis" šajā mācību apmeklē 236 audzēkņi, tai skaitā 100 bērni , kuri sasnieguši obligāto skolas vecumu. Pirmsskolas izglītības iestādē ,,Auseklītis’’ tiek īstenota Vispārējās pirmsskolas izglītības programma un Speciālās pirmsskolas  izglītības programma  izglītojamajiem ar valodas traucējumiem.

Pirmsskolas izglītības iestādē,, Bērziņš'' šajā mācību gadā  ir  119 audzēkņi, tai skaitā 42 ir piecgadīgie un sešgadīgie bērni. Pirmsskolas izglītības iestāde  realizē vispārējās pirmsskolas izglītības programmu un Pirmsskolas izglītības mazākumtautību programmu.

Pirmsskolas izglītības iestādē  ,,Kāpēcītis’’ 2019./2020. mācību gadā  ir  311 audzēkņi, 126  bērni , kuri sasnieguši obligātās izglītības apguves vecumu. Izglītības iestāde realizē Vispārējās pirmsskolas izglītības programmu.

Pirmsskolas izglītības iestādē ,,Zvaigznīte'' 2019./2020. mācību gadā apmeklē  400 audzēkņi, tai skaitā 150 ir piecgadīgie un sešgadīgie bērni. Izglītības iestāde ,, Zvaigznīte''  īsteno Vispārējās pirmsskolas izglītības programmu un divas speciālās izglītības programmas- Speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem un Speciālās izglītības pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem.

Pirmsskolas izglītības iestādē ,,Zvaniņš'' ir 312 audzēkņi, no viņiem 107 ir piecgadīgie un sešgadīgie bērni, kuri sasnieguši obligātās izglītības apguves vecumu. Pirmsskolas izglītības iestāde realizē Vispārējās pirmsskolas izglītības programmu.

Obligāto pirmsskolas izglītības vecumu sasniegušie bērni, kuru dzimtā valoda ir krievu, var apmeklēt pirmsskolas apmācību grupu arī Jēkabpils 2.vidusskolā, šogad 5-6-gadīgo grupā ir 11 izglītojamie.

Jēkabpils pilsētā ir piecas vispārizglītojošās skolas,  kurās 2019./2020 mācību gadā mācās 2549 skolēni. Jēkabpils Valsts ģimnāzijā (7.-12.klasēs) šajā mācību gadā mācās 504 skolēni. Jēkabpils 2.vidusskolā (1.-12.klasēs) mācās 606 skolēni. Jēkabpils 3.vidusskolā (1.-12.klasēs) mācās 692skolēni. Jēkabpils pamatskolā (1.-6.klasēs) mācās 747 skolēni . Līdztekus vispārējās izglītības programmām Jēkabpils 2.vidusskolā un  Jēkabpils pamatskolā  tiek realizētas arī speciālās izglītības programmas. 

Jēkabpilī darbojas trīs   profesionālās ievirzes  izglītības iestādes Jēkabpils mākslas skola,  Arvīda Žilinska Jēkabpils mūzikas skola,  Šo skolu audzēkņi ne tikai priecē pilsētas iedzīvotājus ar spilgtiem priekšnesumiem un mākslas darbu izstādēm, bet arī regulāri gūst  panākumus reģionālas un valsts nozīmes konkursos, un Jēkabpils sporta skola.

Pilsētā darbojas arī Jēkabpils Bērnu un jauniešu centrs, kurā no mācībām brīvajā laikā pulciņos un dažādās brīvā laika pavadīšanas aktivitātēs  darbojās audzēkņi.  Jēkabpils Bērnu un jauniešu centrs koordinē vispārizglītojošo izglītības iestāžu dalību skatēs, konkursos un pilsētas un valsts nozīmes mākslinieciskās pašdarbības pasākumos.

Jēkabpils Izglītības pārvaldes sastāvā darbojas  Iekļaujošās izglītības atbalsta centrs, kura organizē pedagoģiski medicīniskās komisijas darbību un  veicina iekļaujošās izglītības vides veidošanu izglītības iestādēs ne tikai Jēkabpils pilsētā, bet arī reģionā.

Jēkabpils Izglītības pārvaldes pakļautībā darbojas Jēkabpils Tālākizglītības un informācijas tehnoloģiju centrs (TITC). TITC ir akreditēta Jēkabpils pilsētas pašvaldības iestāde, kas dibināta 2002. gada martā un reģistrējusies Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijā kā izglītības iestāde. Par iestādes darbības pamatvirzieniem un uzdevumiem lasīt Tālākizglītības un informācijas tehnoloģiju centra mājas lapā: http://www.titc.lv

 

 

Izmaiņu datums 12.05.2020. 10:28

Informācija skolēniem un vecākiem