Jēkabpils — labo pārmaiņu pilsēta!

Jēkabpils pilsētas pašvaldības pirmsskolas, vispārējās, profesionālās ieirzes un interešu izglītības iestādes 2019./2020. mācību gadā

Jēkabpils pilsētas pašvaldības pirmsskolas, vispārējās, profesionālās ieirzes un interešu izglītības iestādes 2019./2020. mācību gadā

  

Aktuālā informācija saistībā ar valstī izsludināto ārkārtas stāvokli

Ņemot vērā Covid-19 izraisīto situāciju pasaulē un arī iespējamos riskus Latvijā, valstī tiek izsludināta ārkārtējā situācija līdz 14.aprīlim.

Par izmaiņām mācību procesa norisē

Lai ierobežotu vīrusa izplatību, šajā laikā tiks īstenoti vairāki piesardzības pasākumi, tostarp no 13.marta mācību process visas izglītības iestādēs norisināsies attālināti. Skolotājiem ir nepieciešams laiks, lai sagatavotos mācību darbam attālināti. Tāpēc, nākamajā MK sēdē tiks veikti nepieciešamie grozījumi šobrīd spēkā esošajos MK noteikumos Nr. 777 "Noteikumi par 2019./2020. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku un brīvdienu laiku".
Tāpat ārkārtējās situācijas laikā tiek pārtraukti treniņi, sacensības un mēģinājumi kultūrizglītības, sporta un interešu izglītības programmu ietvaros.
Lai apmeklētu pirmsskolas izglītības iestādi, vecākiem 13. martā šajā iestādē ir jāiesniedz rakstisks apliecinājums [DOCX] par to, ka bērns un ģimene nav apmeklējuši Covid-19 skartās valstis, nav bijuši saskarsmē ar Covid-19 saslimušajiem vai kontaktpersonām. Šajā apliecinājumā jābūt arī norādītam, ka vecākiem nav iespēju citādi nodrošināt bērna pieskatīšanu.

Svešvalodu centralizēto eksāmenu 12.klasēm norise pārcelta uz 2020.gada maiju

Ņemot vērā veiktos Ministru kabineta grozījumus 2020.gada 12.marta rīkojumā Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, informējam, ka centralizēto svešvalodas eksāmenu norise 12.klasēm ir pārcelta uz 2020.gada maiju.
Šobrīd plānots, ka eksāmenu norise tiks organizēta laika posmā no 2020.gada 12.maija līdz 2020.gada 15.maijam

 • angļu valodā (kombinēti) – rakstu daļa – 2020.gada 12.maijā,  mutvārdu daļa – 12., 13. un 14.maijā;
 • vācu valodā (kombinēti) – rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2020.gada 13.maijā;
 • krievu valodā (kombinēti) – rakstu daļa – 2020.gada 14.maijā, mutvārdu daļa – 14. un 15.maijā;
 • franču valodā (kombinēti) – rakstu daļa un mutvārdu daļa − 2020.gada 15.maijā;

Informējam, ka esošajā situācijā, kad 12.klasēm ir pārcelta svešvalodu eksāmenu kārtošana uz 2020.gada maiju, nākamājā nedēļā 12.klases skolēni dodas pavasara brīvdienās kopā ar pārējiem skolēniem.

Vairāk info par centralizēto eksāmenu norisi

Kontaktinformācija jautājumiem, kas saistīti ar šobrīd esošajiem procesiem saistībā ar Covid-19

 

Par izmaiņām mācību priekšmetu olimpiāžu un ZPD norisē

VISC laikā līdz 2020.gada 14.aprīlim klātienē atceļ Latvijā plānotās mācību priekšmetu olimpiādes un zinātniskās pētniecības darbu konferenci (ZPD)::

 • Latviešu valodas un literatūras valsts 46. olimpiādes 8.-9. klasēm trešais posms 2020.gada 27.martā;
 • Fizikas valsts 70.olimpiādes trešais posms no 2020.gada 31.martam līdz 1.aprīlim;
 • Ķīmijas valsts olimpiādes trešais posms no 2020.gada 7.aprīļa līdz 9.aprīlim;
 • Baltijas valstu franču valodas olimpiāde no 2020.gada 27.marta līdz 29.martam;
 • Latvijas Skolēnu 44.zinātniskās pētniecības darbu konference 3.aprīlī.

VISC meklē un apzina iespējamos risinājumus. Aicinām sekot līdzi jaunākajai informācijai “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” Facebook lapā, kā arī mājaslapā visc.gov.lv.
Atceltas šādas mācību priekšmetu olimpiāžu laureātu apbalvošanas:

 • Filozofijas valsts 6.olimpiādes, Ekonomikas valsts 21.olimpiādes un Vēstures valsts 26.olimpiādes laureātu apbalvošana 2020.gada 24.martā;
 • Angļu valodas valsts 49.olimpiādes, Franču valodas valsts 50.olimpiādes un Vācu valodas valsts 50.olimpiādes laureātu apbalvošana 2020.gada 25.martā;
 • Latviešu valodas valsts 46.olimpiādes 11.-12. klasēm laureātu apbalvošana 2020.gada 6.aprīlī.

Ārkārtas situācijas laikā atcelta šāda Latvijas skolēnu dalība starptautiskā mācību priekšmetu olimpiādē ārvalstīs:

 • Eiropas matemātikas meiteņu olimpiāde EGMO2020 no 2020.gada 15.aprīļa līdz 21.aprīlim Nīderlandē.

XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku dalībnieku atlases skates tiek pārtrauktas

No 13.marta līdz 14.aprīlim tiek pārtrauktas XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku dalībnieku atlases skates, konkursi, kopmēģinājumi un citi pasākumi. Turpmākā informācija par skatēm pēc minētā perioda, kā arī pārcelto skašu norisi sekos.
"Svētku rīkotāji strikti seko atbildīgo institūciju lēmumiem un rekomendācijām. Šobrīd esam pārtraukuši skates, kā arī modelējam dažādus Svētku attīstības scenārijus atkarībā no situācijas valstī, " stāsta Agra Bērziņa, XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku izpilddirektore.
Visa aktuālā informācija tiks ievietota VISC mājas lapā, svētku mājas lapā nacgavilet.lv. Aicinām sekot oficiālajai informācijai par epidemioloģisko situāciju valstī Slimību profilakses un kontroles centra mājas lapā – spkc.gov.lv

 

Par bērnu nometņu pārtraukšanu

 

No 13.marta līdz 14.aprīlim tiek pārtraukti visi kultūrizglītības un sporta profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmu mācību procesi.
Pārtraukt plānoto bērnu nometņu norisi šajā laika periodā.  Lūdzam informēt nometņu organizētājus, pedagogus, vecākus un nometņu dalībniekus.
Turpmākā informācija par nometņu organizēšanu sekos.
Visa aktuālā informācija tiks ievietota VISC vietnē un www.nometnes.gov.lv .
Aicinām sekot oficiālajai informācijai par epidemioloģisko situāciju valstī Slimību profilakses un kontroles centra vietnē www.spkc.gov.lv.
Kontaktpersona: VISC vecākā eksperte Inta Kraskeviča, tālr. 60001629, mob.29165542, e-pasts: nometnes@visc.gov.lvinta-liif@inbox.lv

Par darba organizāciju ārkārtas situācijas ietvaros

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju Covid-19 vīrusa dēļ, Valsts izglītības satura centrs no šī gada 13.marta līdz 14.aprīlim klientu apkalpošanu veiks attālināti. Lūdzam izmantot VISC mājas lapā norādītos tālruņa numurus un e-pastus. Ienākošos zvanus uz norādītajiem telefona numuriem (Vaļņu iela 2 –67216500, Strūgu iela 4- 67228987,Merķeļa iela 11- 67212240) apkalposim katru darba dienu no plkst.11.00 līdz plkst.15.00. Dokumentus lūdzam iesniegt elektroniski vai izmantojot pasta pakalpojumus. Ar VISC darbiniekiem lūdzam sazināties elektroniski vai telefoniski.

 

 

 

 

Jēkabpils pilsētas pašvaldībā  ir piecas pirmsskolas izglītības iestādes, kuras realizē pirmsskolas izglītības programmu apguvi bērniem no 1,5 līdz 6 gadu vecumam. Audzēkņu skaits Jēkabpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs 2019./2020.mācību gada 1.septembrī bija 1378, tai skaitā obligāti izglītojamo bērnu skaits (piecgadīgie un sešgadīgie bērni) skaits - 525.

Pirmsskolas izglītības iestādi "Auseklītis" šajā mācību apmeklē 236 audzēkņi, tai skaitā 100 bērni , kuri sasnieguši obligāto skolas vecumu. Pirmsskolas izglītības iestādē ,,Auseklītis’’ tiek īstenota Vispārējās pirmsskolas izglītības programma un Speciālās pirmsskolas  izglītības programma  izglītojamajiem ar valodas traucējumiem.

Pirmsskolas izglītības iestādē,, Bērziņš'' šajā mācību gadā  ir  119 audzēkņi, tai skaitā 42 ir piecgadīgie un sešgadīgie bērni. Pirmsskolas izglītības iestāde  realizē vispārējās pirmsskolas izglītības programmu un Pirmsskolas izglītības mazākumtautību programmu.

Pirmsskolas izglītības iestādē  ,,Kāpēcītis’’ 2019./2020. mācību gadā  ir  311 audzēkņi, 126  bērni , kuri sasnieguši obligātās izglītības apguves vecumu. Izglītības iestāde realizē Vispārējās pirmsskolas izglītības programmu.

Pirmsskolas izglītības iestādē ,,Zvaigznīte'' 2019./2020. mācību gadā apmeklē  400 audzēkņi, tai skaitā 150 ir piecgadīgie un sešgadīgie bērni. Izglītības iestāde ,, Zvaigznīte''  īsteno Vispārējās pirmsskolas izglītības programmu un divas speciālās izglītības programmas- Speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem un Speciālās izglītības pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem.

Pirmsskolas izglītības iestādē ,,Zvaniņš'' ir 312 audzēkņi, no viņiem 107 ir piecgadīgie un sešgadīgie bērni, kuri sasnieguši obligātās izglītības apguves vecumu. Pirmsskolas izglītības iestāde realizē Vispārējās pirmsskolas izglītības programmu.

Obligāto pirmsskolas izglītības vecumu sasniegušie bērni, kuru dzimtā valoda ir krievu, var apmeklēt pirmsskolas apmācību grupu arī Jēkabpils 2.vidusskolā, šogad 5-6-gadīgo grupā ir 11 izglītojamie.

Jēkabpils pilsētā ir piecas vispārizglītojošās skolas,  kurās 2019./2020 mācību gadā mācās 2549 skolēni. Jēkabpils Valsts ģimnāzijā (7.-12.klasēs) šajā mācību gadā mācās 504 skolēni. Jēkabpils 2.vidusskolā (1.-12.klasēs) mācās 606 skolēni. Jēkabpils 3.vidusskolā (1.-12.klasēs) mācās 692skolēni. Jēkabpils pamatskolā (1.-6.klasēs) mācās 747 skolēni . Līdztekus vispārējās izglītības programmām Jēkabpils 2.vidusskolā un  Jēkabpils pamatskolā  tiek realizētas arī speciālās izglītības programmas. 

Jēkabpilī darbojas trīs   profesionālās ievirzes  izglītības iestādes Jēkabpils mākslas skola,  Arvīda Žilinska Jēkabpils mūzikas skola,  Šo skolu audzēkņi ne tikai priecē pilsētas iedzīvotājus ar spilgtiem priekšnesumiem un mākslas darbu izstādēm, bet arī regulāri gūst  panākumus reģionālas un valsts nozīmes konkursos, un Jēkabpils sporta skola.

Pilsētā darbojas arī Jēkabpils Bērnu un jauniešu centrs, kurā no mācībām brīvajā laikā pulciņos un dažādās brīvā laika pavadīšanas aktivitātēs  darbojās audzēkņi.  Jēkabpils Bērnu un jauniešu centrs koordinē vispārizglītojošo izglītības iestāžu dalību skatēs, konkursos un pilsētas un valsts nozīmes mākslinieciskās pašdarbības pasākumos.

Jēkabpils Izglītības pārvaldes sastāvā darbojas  Iekļaujošās izglītības atbalsta centrs, kura organizē pedagoģiski medicīniskās komisijas darbību un  veicina iekļaujošās izglītības vides veidošanu izglītības iestādēs ne tikai Jēkabpils pilsētā, bet arī reģionā.

Jēkabpils Izglītības pārvaldes pakļautībā darbojas Jēkabpils Tālākizglītības un informācijas tehnoloģiju centrs (TITC). TITC ir akreditēta Jēkabpils pilsētas pašvaldības iestāde, kas dibināta 2002. gada martā un reģistrējusies Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijā kā izglītības iestāde. Par iestādes darbības pamatvirzieniem un uzdevumiem lasīt Tālākizglītības un informācijas tehnoloģiju centra mājas lapā: http://www.titc.lv

 

 

Izmaiņu datums 20.03.2020. 13:39

Informācija skolēniem un vecākiem