Skolēnu zinātniski pētnieciskā darbība

Zemgales reģionālās 9. skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferences rezultāti

 

2018.gada 23.martā Jelgavā, Latvijas Lauksaimniecības universitātē, norisinājās Zemgales reģionālā 9. skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konference, kuru jau deviņus gadus organizē Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti un Zemgales plānošanas reģionu. No Jēkabpils pilsētas skolām Zemgales reģionālajā skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencē piedalījās astoņi konkursa dalībnieki ar saviem zinātniski pētnieciskajiem darbiem. Konferencē kopā 21 zinātņu sekcijā tika vērtēti 1105 skolēnu zinātniski pētnieciskie darbi.

Jēkabpils pilsētas skolu pārstāvji pārliecinoši prezentēja savus darbus un guva labus panākumus. Šogad tika nominēti tikai pirmo vietu ieguvēji un nosaukti izvirzītie pretendenti uz valsts konferenci bez vietu dalījuma. 1.vietu Zemgales reģionālajā 9. skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencē ieguva un ir izvirzīts uz valsts konferenci Jēkabpils Valsts ģimnāzijas 12.klases skolnieks Ralfs Jankovskis ar darbu vides zinātņu sekcijā “Mājdzīvnieku labturības noteikumu ievērošana Jēkabpilī”, darba vadītāja bioloģijas, dabaszinību un vides zinību skolotāja Zaiga Vēvere. Jēkabpils Valsts ģimnāzijas skolēnu Leldes Vītolas darbs “Zāļu tēju antioksidantā aktivitāte atkarībā no drogu sagatavošanas veida”, Beātes Dzenes darbs “Radio 1” darbība Jēkabpilī 20 gadu pastāvēšanas laikā (1998. – 2018.)”, Elvija Višņevska darbs “Pazemes ūdeņu iegūšana un izmantošana Jēkabpils pilsētas teritorijā ” un Jēkabpils 3.vidusskolas skolēnu Mareka Geižāna darbs “Tūrisma taka Zasas pagastā” un Agneses Ozoliņas darbs “Mūzikas loma cilvēka intelektuālajā un emocionālajā attīstībā” ir izvirzīti uz valsts zinātniski pētniecisko darbu konferenci. Valsts līmeņa zinātniski pētniecisko darbu žūrijas komisija atlasīs pretendentus Latvijas skolēnu 42.zinātniskās pētniecības darbu konferencei, kura notiks 2018.gada 20.un 21.aprīlī.