Jēkabpils — labo pārmaiņu pilsēta!

Skolēnu zinātniski pētnieciskā darbība

44.Latvijas skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferences norises organizēšana 
 
ZPD konference tiek organizēta trīs posmos:  

1.posms - ZPD konkurss skolā/pilsētā/novadā - līdz 2020.gada 1.februārim;

2.posms - ZPD reģionālā konference - 2020.gada 28.februārī;

3.posms - ZPD valsts konference - 2020.gada 3. un 4.aprīlī.

 

. Skolēnu zinātniskās pētniecības darbību organizē atbilstoši zinātņu nozarēm un/vai skolas izglītības programmā ietvertajiem mācību priekšmetiem.