Jēkabpils pilsētas pedagoģiski medicīniskā komisija

Jēkabpils pilsētas pedagoģiski medicīniskā komisija

Juridiskā adrese: Draudzības aleja 26, Jēkabpils, LV-5201
Faktiskā adrese: Draudzības aleja 26, Jēkabpils, LV-5201
Tālrunis: 20371543 vai 20371529
e-pasts: sarmite.safronova@edu.jekabpils.lv

Darba laiks:
Pirmdiena 8:30 – 12:00 12:30 – 17:00
Otrdiena 8:30 – 12:00 12:30 – 17:00
Trešdiena 8:30 – 12:00 12:30 – 17:00
Ceturtdiena 8:30 – 12:00 12:30 – 17:00
Piektdiena 8:30 – 12:00 12:30 – 17:00
Sestdiena Brīvdiena
Svētdiena Brīvdiena

Darbinieki:
Vadītāja SARMĪTE SAFRONOVA
Psiholoģe DIĀNA STRAUSE
Psiholoģe KRISTĪNE MEŽARAUPE
Logopēde ANDRA MAKSIMOVA
Speciālā pedagoģe INITA KOLKOVSKA

Pedagoģiski medicīniskās komisijas kompetence ir sniegt atzinumu par atbilstošāko pirmsskolas izglītības programmu vai speciālo pirmsskolas izglītības programmu, speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem, smagiem garīgās attīstības vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem, mācīšanās traucējumiem, valodas traucējumiem vai garīgās veselības traucējumiem, kā arī par vispārējās pamatizglītības programmu no 1. līdz 4. klasei. Pedagoģiski medicīniskā komisija, pamatojoties uz ģimenes ārsta vai ārstu komisijas atzinumu, sniedz arī atzinumu par ilgstoši slimojoša izglītojamā izglītošanās nepieciešamību dzīvesvietā no 1. līdz 12. klasei.

Jēkabpils pedagoģiski medicīniskā komisijas funkcijas:

  1. Jēkabpils pilsētas Pedagoģiski medicīniskā komisija iesaka izglītojamajiem ar funkcionāliem traucējumiem spējām, veselības stāvoklim un attīstības līmenim atbilstošu izglītības programmu un atbalsta pasākumus;
  2. Sniedz metodisku un konsultatīvu atbalstu, tai skaitā logopēda, psihologa, speciālā pedagoga atbalstu, izglītības iestādēm, vecākiem, speciālistiem un citām personām par izglītojamajam ar speciālajām vajadzībām atbilstošas izglītības nodrošināšanu, tai skaitā iekļaujošas izglītības veicināšanu, nepieciešamajiem atbalsta pasākumiem;
  3. Sniedz metodisko palīdzību pedagoģiskā procesa organizēšanā izglītības iestādēs izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem;
  4. Sadarbojas ar ģimenes ārstiem, sociālās palīdzības dienestiem, ārstnieciskajām iestādēm un sabiedriskām organizācijām;
  5. Strādā vienotā datu bāzē ar Valsts pedagoģiski medicīnisko komisiju.
  6. Jēkabpils pilsētas pašvaldībā deklarētajiem iedzīvotājiem speciālistu pakalpojumi pieejami bez maksas.
Izmaiņu datums 05.06.2019. 15:30