Izglītības iestādes

Izglītības iestādes

Izglītības iestāde Adrese
PII Auseklītis Dūmu ielā 1 http://www.piiauseklitis.lv/
PII Kāpēcītis Palejas iela 15a http://kapecitisjekabpils.blogspot.com
PII Zvaigznīte Meža ielā 12 http://zvaigznitejekabpils.blogspot.com
PII Zvaigznīte filiāle Jaunā ielā 43 http://zvaigznitejekabpils.blogspot.com
PII Zvaniņš Meža ielā 9 http://piizvanins.blogspot.com
Jēkabpils Valsts ģimnāzija Blaumaņa iela 27 http://www.jvg.edu.lv
Jēkabpils 2.vidusskola Jaunā iela 44 http://www.2vsk.edu.lv/
Jēkabpils 3.vidusskola Slimnīcas iela 5 http://www.jekabpils-3vidusskola.lv
Jēkabpils bērnu un jauniešu centrs Brīvības iela 258 http://jekabpils-bjc.lv
Jēkabpils A.Žilinska mūzikas skola Brīvības iela 198 http://muzikas-skola.lv
Jēkabpils mākslas skola Dambja iela 19 http://www.jrms.lv
Jēkabpils sporta skola Andreja Pormaļa ielā 106 http://www.jekabpilssportaskola.lv
Jēkabpils Tālākizglītības un informāciju tehnoloģiju centrs Jaunā iela 44 http://www.titc.lv
Jēkabpils Agrobiznesa koledža Pasta iela 1 http://www.jak.lv
Baltijas Starptautiskā akadēmija Jaunā iela 44 http://jekabpils.bsa.edu.lv/Mees_pashi.html
Latvijas Universitāte Jēkabpils filiāle Rīgas iela 210A, Jēkabpils, LV-5202 https://www.filiales.lu.lv/jekabpils-filiale/
PII Bērziņš Madonas iela 50 http://www.pii-berzins.lv