Izglītības pārvalde

Izglītības pārvalde

Adrese Kabinets Tālrunis Ieņemamais amats Vārds Uzvārds Elektroniskais pasts Iedzīvotāju pieņemšanas laiks
Draudzības aleja 26 1 65207054
29127621
Vadītājs Juris Līcis izglitibasparvalde@edu.jekabpils.lv
juris.licis@edu.jekabpils.lv
Pirmdienās 14.00-17.00
Draudzības aleja 26 6 20371543 Vadītāja vietnieks Sarmīte Safronova sarmite.safronova@edu.jekabpils.lv  
Draudzības aleja 26 1 65207054 Referents Ineta Elksne ineta.elksne@edu.jekabpils.lv  
Draudzības aleja 26 2 65207316  Izglītības darba speciālists Ilona Skrode ilona.skrode@edu.jekabpils.lv  
Draudzības aleja 26 2 65207055 Izglītības darba speciālists Sarmīte Strapcāne sarmite.strapcane@edu.jekabpils.lv  
Jaunā iela 44   65221333 Izglītības darba speciālists Inga Grīnberga inga.grinberga@titc.lv  
Draudzības aleja 26 5   Logopēds Andra Maksimova andra.maksimova@edu.jekabpils.lv  
Draudzības aleja 26 4   Psihologs Diāna Strause diana.strause@edu.jekabpils.lv  
Jaunā iela 43     Psihologs Kristīne Mežaraupe kristine.mezaraupe@edu.jekabpils.lv  
Draudzības aleja 26 3 20371529 Speciālais pedagogs Inita Kolkovska inita.kolkovska@edu.jekabpils.lv  
Blaumaņa iela 27 211 26824481 Veselības veicināšanas koordinētājs Žanete Tiltiņa jekabpils.veseliba@inbox.lv  
Brīvības iela 258     Pedagogs karjeras konsultants Sarmīte Stikāne sarmite.stikane@gmail.com  
Blaumaņa iela 27     Pedagogs karjeras konsultants Malda Dilbeka malda.dilbeka@inbox.lv  
Jaunā iela 44     Pedagogs karjeras konsultants Natālija Zarkevica

natalijazarkevica@inbox.lv

 
Izmaiņu datums 14.08.2020. 13:33