Metodisko apvienību vadītāji un metodiskā darba koordinatori 2018./2019.m.g.

Metodisko apvienību vadītāji un metodiskā darba koordinatori 2018./2019.m.g.

Metodiskā apvienība

Metodiskās apvienības vadītājs

Skola

 

Informātika

Biruta Lasmane

Jēkabpils Valsts ģimnāzija

Ekonomika

Dzintra Priekule

Jēkabpils Valsts ģimnāzija

Fizika

Ineta Raubiška

Jēkabpils 3. vidusskola

Matemātika

Ilona Bičole

Jēkabpils 3. vidusskola

Angļu valoda

Dace Seglēre

Jēkabpils Valsts ģimnāzija

Mūzika

Ligita Ašnevica

Jēkabpils 3.vidusskola

Kristīgā mācība

Mirdza Bērziņa

Jēkabpils pamatskola

Psihologi, psihol.skolotāji

Sarmīte Jaševa

Jēkabpils vakara vidusskola

Bibliotekāri

Anita Grigaloviča

Jēkabpils Valsts ģimnāzija

Bioloģija, veselības māc., vides izglītība

Zaiga Vēvere

Jēkabpils Valsts ģimnāzija

Direktoru .vietn.audzin..darbā

Dace Druveniece

Jēkabpils Valsts ģimnāzija

Ģeogrāfija

Santa Svile

Jēkabpils 3.vidusskola

Ķīmija

Sandra Turkopole

Jēkabpils Valsts ģimnāzija

Latviešu v.(dzimtā)

Kristīne Modnika

Jēkabpils Valsts ģimnāzija

Mājturība (meitenēm)

Inga Saulīte

Jēkabpils Valsts ģimnāzija

Vācu valoda

Anita Šteinberga

Jēkabpils Valsts ģimnāzija

Vēsture, kult.vēsture, filozofija, politika un ties.

Liene Ozoliņa

Jēkabpils Valsts ģimnāzija

Sociālie pedagogi

Anita Vanaga

Jēkabpils Valsts ģimnāzija

Pirmsskolas pedagogi

Ineta Aizporiete

PII „Kāpēcītis”

Sākumskola

Ilze Čevere

Jēkabpils pamatskola

Sports

Tatjana Donāne

Ābeļu pamatskola

Vizuālā māksla

Aija Grišule

Biržu pamatskola

Mājturība (zēniem)

Guntars Grieķeris

Viesītes vidusskola

Sociālās zinības

Maija Kīne

Krustpils pamatskola

Krievu v.(svešvaloda)

Ingrīda Maurāne

Salas vidusskola

Dabaszinības

Sanita Berģe

Viesītes vidusskola

Mājturības un kokapstrādes tehnoloģijas (pilsēta)

Jānis Svilpe

Jēkabpils 3.vidusskola

Latviešu valodas (mazākumtaut. izgl. progr.) metodiskā darba koordinators

Silvija Avišāne

Jēkabpils 2.vidusskola

Krievu valodas (dzimtā) metodiskā darba koordinators

Ludmila Movčane

Jēkabpils 2.vidusskola

Metodiskā darba koordinators

Malda Dilbeka

Jēkabpils Valsts ģimnāzija

VIIS konsultants

Biruta Lasmane

Jēkabpils Valsts ģimnāzija

Izmaiņu datums 03.12.2018. 11:54