Profesionālā pilnveide. Projekti

Profesionālā pilnveide. Projekti

ESF projekts „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jēkabpilī” (projekta identifikācijas Nr. 9.2.4.2/16/I/049) ) aktivitāte ,,Bērns drošā vidē’’

Izglītojošs seminārs pedagogiem "Vienaudžu savstarpējās vardarbības jeb mobinga novēršana skolas vidē"

ESF projekta „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jēkabpilī” (projekta identifikācijas Nr. 9.2.4.2/16/I/049) ) aktivitātes ,,Bērns drošā vidē’’ ietvaros 2018.gada 6.februārī Jēkabpils 2.vidusskolā notika izglītojošs seminārs lekciju ciklā par garīgā veselības veicināšanu skolu vadītājiem, vietniekiem, pedagogiem, klašu audzinātājiem, sociālajiem pedagogiem, skolu psihologiem un citiem interesentiem "Vienaudžu savstarpējās vardarbības jeb mobinga novēršana skolas vidē".

Programmas īstenotājs -  Interešu izglītības iestāde “Centrs Dardedze”.

Šis bija praktisks, vienas dienas seminārs skolotājiem, skolas administrācijai, sociālajiem pedagogiem un skolu psihologiem un citiem darbiniekiem, kuru darba gaitas saistītas ar skolēniem un klašu kolektīviem. Seminārā bija iekļautas tādas tēmas kā:

  • Kas ir vienaudžu savstarpējā vardarbība jeb mobings? Kāpēc tas rodas?

  • Izplatītākie mīti un patiesības par mobingu.

  • Skolas loma un darbs ar bērnu. Situāciju analīze.

  • Preventīvās metodes un sadarbība mobinga mazināšanai.

    Par šiem un citiem jautājumiem pedagogi pilnveidoja zināšanas  semināra laikā, kā arī apguva praktiskas iemaņas darbā ar bērniem mobinga situāciju risināšanā. Semināra noslēgumā katrs dalībnieks saņēma rokasgrāmatu “Praktiskas aktivitātes mobinga mazināšanai skolā”. Semināru vadīja psiholoģe Daina Dziļuma un programmas “Drosme Draudzēties” vadītāja Ilze Zariņa.

 

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/049 "Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jēkabpilī"

Seminārs izglītības iestāžu pedagogiem un darbiniekiem

  ,,Atkarību ietekme uz garīgo veselību’’

           Saskaņā ar 2017. gada 19. aprīlī noslēgto vienošanos starp Jēkabpils pilsētas pašvaldību  un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/049 "Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jēkabpilī" īstenošanu, Jēkabpils pilsētas izglītības iestāžu pedagogiem  tika organizēts izglītojošs seminārs, kura norisi nodrošināja MC "Izaugsme" un biedrības ,,DIA+LOGS’’, atbalsta centra visiem, kurus skar HIV/AIDS pasniedzēji  - Ruta Kaupe , Valdes priekšsēdētāja, HIV profilakses un kaitējuma mazināšanas programmu vadītāja, apmācību vadītāja ar 15 gadu stāžu, RTU, Rīgas Biznesa Institūta biznesa vadības maģistrs, 15 gadu praktiska pieredze HIV profilaksē un atkarību jomā, t.i. un Agrita Sēja, biedrības "DIA+LOGS" programmu koordinatore, HIV profilakses, atkarību un sociālā darba speciāliste, sociālā darba maģistre,  geštaltterapeite,  14  gadu  praktiska pieredze darbā ar narkotiku lietotājiem.

Apmācību programmas mērķuzdevumi –

  • Sniegt zināšanas, izpratni un praktisku pieeju  par  atkarību kā bio, psiho, sociālu  problēmu;
  • Attīstīt prasmes identificēt atkarīgas personas, izprast viņu uzvedības specifiku, problemātiku;
  • Apgūt motivējoša atbalsta sniegšanas pieejas.
  • Izprast atkarību un ar to saistīto infekcijas slimību profilaksi, apgūt profilakses metodes.

Divu dienu apmācību semināri pedagogiem notika 2 grupās 2017.gada 26.un 27.oktobrī (1.grupa-25 dalībnieki) un 8 un 9.novembrī (2.grupa- 25 dalībnieki). Nodarbības notika Jēkabpils 2.vidusskolā.

Apmācību noslēgumā visiem dalībniekiem tika izsniegti MC "Izaugsme" apliecinājumi par dalību seminārā, kā arī pedagogi ieguva A kursu profesionālās pilnveides apliecinājumu (12.st.).

Izmaiņu datums 04.12.2018. 16:55