Paziņojums par Jēkabpils pilsētas teritorijas plānojuma 2019. – 2030. gadam pilnveidotās redakcijas (3.0) publisko apspriešanu

Paziņojums par Jēkabpils pilsētas teritorijas plānojuma 2019. – 2030. gadam pilnveidotās redakcijas (3.0) publisko apspriešanu

Pamatojoties uz Jēkabpils pilsētas domes 2019. gada 28. marta lēmumu Nr. 131 (protokols Nr.9, 24 §) publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai ir nodota Jēkabpils pilsētas teritorijas plānojuma 2019.–2030. gadam pilnveidotā (3.0.) redakcija.

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2019. gada 18.aprīļa līdz 10.maijam.

Ar teritorijas plānojuma materiāliem minētajā termiņā elektroniskā formātā var iepazīties Jēkabpils pilsētas pašvaldības interneta vietnē www.jekabpils.lv, sadaļā “Sabiedrības līdzdalība”, izstrādātāja interneta vietnē www.grupa93.lv, kā arī valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv, sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”, izdruku formātā – Jēkabpils pilsētas pašvaldības administrācijas telpās (Brīvības ielā 120, Jēkabpilī) un Jēkabpils pilsētas pašvaldības Pilsētvides departamenta telpās (Jaunajā ielā 31C, Jēkabpilī) darba laikā.

Rakstveida atsauksmes par pilnveidoto redakciju iepriekšminētā apspriešanas termiņa ietvaros iesniedzami Jēkabpils pilsētas pašvaldības Vienas pieturas aģentūrā Brīvības ielā 120, Jēkabpilī, LV-5201 (klātienē darba laikā vai nosūtot pa pastu) vai nosūtāmi elektroniski uz e-pasta adresi pasts@jekabpils.lv. Iesniedzot priekšlikumus, jānorāda kontaktinformācija (vārds, uzvārds vai uzņēmuma nosaukums, adrese, tālruņa numurs un/vai e-pasta adrese), kā arī īpašuma, par kuru tiek izteikts priekšlikums, adrese un kadastra numurs.

Jēkabpils pilsētas teritorijas plānojuma pilnveidotās redakcijas (3.0 ) publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2019. gada 30.aprīlī  plkst. 17.30 Jēkabpils tautas nama Baltajā zālē Vecpilsētas laukumā 3, Jēkabpilī.

Papildus informācija un individuālo konsultāciju iespējas pie teritorijas plānojuma izstrādes vadītājas, arhitektes Ilgas Tretjakovas (tālr.: 65207430, e-pasts: ilga.tretjakova@jekabpils.lv, pieņemšanas laiks: Jēkabpils pilsētas pašvaldības Pilsētvides departamentā, Teritorijas plānošanas nodaļā, Jaunajā ielā 31C,  pirmdienās no plkst. 14.00 līdz 17.00).

Izmaiņu datums 19.06.2019. 10:01