Paziņojums par Jēkabpils velosatiksmes attīstības koncepcijas publisko apspriešanu

Paziņojums par Jēkabpils velosatiksmes attīstības koncepcijas publisko apspriešanu

Pamatojoties uz Jēkabpils pilsētas domes 2019. gada 11.aprīļa lēmumu Nr. 163 (protokols Nr.10, 26.§) publiskajai apspriešanai ir nodots tematiskais plānojums “Jēkabpils velosatiksmes attīstības koncepcija”.

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2019. gada 18.aprīļa līdz 10.maijam.

Ar tematiskā  plānojuma materiāliem minētajā termiņā elektroniskā formātā var iepazīties Jēkabpils pilsētas pašvaldības interneta vietnē www.jekabpils.lv, sadaļā “Sabiedrības līdzdalība”, kā arī valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv, sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”, izdruku formātā – Jēkabpils pilsētas pašvaldības administrācijas telpās (Brīvības ielā 120, Jēkabpilī) un Jēkabpils pilsētas pašvaldības Pilsētvides departamenta telpās (Jaunajā ielā 31C, Jēkabpilī) darba laikā.

Rakstveida atsauksmes par tematisko plānojumu iepriekšminētā apspriešanas termiņa ietvaros iesniedzami Jēkabpils pilsētas pašvaldības Vienas pieturas aģentūrā Brīvības ielā 120, Jēkabpilī, LV-5201 (klātienē darba laikā vai nosūtot pa pastu) vai nosūtāmi elektroniski uz e-pasta adresi pasts@jekabpils.lv. Iesniedzot priekšlikumus, jānorāda kontaktinformācija (vārds, uzvārds vai uzņēmuma nosaukums, adrese, tālruņa numurs un/vai e-pasta adrese).

Papildus informācija un individuālo konsultāciju iespējas pie Būvniecības nodaļas vadītājas vietnieces Kristīnes Gardes (tālr.: 65283886, e-pasts: kristine.garde@jekabpils.lv, pieņemšanas laiks: Jēkabpils pilsētas pašvaldības Pilsētvides departamentā, Būvniecības nodaļā, Jaunajā ielā 31C,  pirmdienās no plkst. 14.00 līdz 17.00).

Izmaiņu datums 16.04.2019. 14:44