Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Oļu ielā, Jēkabpilī

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Oļu ielā, Jēkabpilī

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 17.punktu un Jēkabpils pilsētas domes 2012.gada 20.decembra saistošo noteikumu Nr.37 „ Par koku ciršanu ārpus meža Jēkabpils pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā” 7.1.punktu, tiek izsludināta publiskā apspriešana koku ciršanai  Jēkabpils pilsētas pašvaldībai piederošā zemes vienībās Oļu iela, Mālu iela, Mālu iela 13, Jēkabpilī.

Tiek izstrādāts būvprojekts ”Oļu ielas pārbūve, Jēkabpilī (2.kārta) ”, kas paredz jaunu ielas seguma izbūvi, nobrauktuvju pārbūvi. Ar būvprojekta  materiāliem var iepazīties Koku novērtēšanas komisijā, Jaunā ielā 31C, Jēkabpilī.

Jēkabpils pilsētas pašvaldība, laika posmā no 2018.gada 22.janvāra līdz 2018.gada 31.janvārim (plkst.17.00), izsludina publisko apspriešanu par koku ciršanu.

Aizpildītas publiskās apspriešanas aptaujas lapas lūdzam iesniegt VPA, Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV-5201.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas jautājums tiks skatīts atkārtoti Jēkabpils pilsētas pašvaldības Koku novērtēšanas komisijā.

Izmaiņu datums 22.01.2019. 16:57