Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Brīvības ielā 289B, Jēkabpilī

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Brīvības ielā 289B, Jēkabpilī

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 17.punktu un Jēkabpils pilsētas domes 2012.gada 20.decembra saistošo noteikumu Nr.37 „ Par koku ciršanu ārpus meža Jēkabpils pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā” 7.1.punktu, tiek izsludināta publiskā apspriešana koku ciršanai Jēkabpils pilsētas pašvaldībai piederošā zemes vienībā Brīvības iela 289B, Jēkabpilī (zemes vienības kadastra apzīmējums 5601 002 0290) :

Tiek izstrādāts būvprojekts “Jēkabpils multifunkcionālās sporta halles jaunbūve Brīvības ielā 289B, Jēkabpilī”, kas paredz multifunkcionālās halles būvniecību,  autostāvvietas 101 vieglajai automašīnai un diviem autobusiem, gar Stadiona ielu būs vietas 30 automašīnām un  sešiem autobusiem. Paredzētas  64 velosipēdu novietnes. Halles teritorijā būs viens āra sporta laukums ar gumijotu segumu, kur varēs spēlēt volejbolu, strītbolu vai rokasbumbu. Plānota arī teritorijas apzaļumošana. Ar būvprojektu var iepazīties Koku novērtēšanas komisijā, Jaunā ielā 31C, Jēkabpilī.

Jēkabpils pilsētas pašvaldība, laika posmā no 2018.gada 14.septembra līdz 2018.gada 24.septembrim (plkst.17.00), izsludina publisko apspriešanu par koku ciršanu.

Aizpildītas publiskās apspriešanas aptaujas lapas lūdzam iesniegt VPA, Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV-5201.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas jautājums tiks skatīts atkārtoti Jēkabpils pilsētas pašvaldības Koku novērtēšanas komisijā.

Izmaiņu datums 18.09.2018. 16:33