Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Dārznieku ielā, Pļaviņu ielā Jēkabpilī

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Dārznieku ielā, Pļaviņu ielā Jēkabpilī

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 17.punktu un Jēkabpils pilsētas domes 2012.gada 20.decembra saistošo noteikumu Nr.37 „ Par koku ciršanu ārpus meža Jēkabpils pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā” 7.1.punktu, tiek izsludināta publiskā apspriešana koku ciršanai  Jēkabpils pilsētas pašvaldībai piederošā zemes vienībā  Dārznieku iela  (zemes vienības kadastra apzīmējums 5601 002 7123) un Pļaviņu ielā (zemes vienības kadastra apzīmējums 5601 002 7126), Jēkabpilī.

Tiek izstrādāts būvprojekts ” Vidējā spiediena sadales gāzes vada jaunbūve Sakas, Gulbju, Dārznieku, Leona Paegles, Pļaviņu ielās, Jēkabpilī”. Ar būvprojekta  materiāliem var iepazīties Koku novērtēšanas komisijā, Jaunā ielā 31C, Jēkabpilī.

Jēkabpils pilsētas pašvaldība, laika posmā no 2020.gada 17.janvāra līdz 2020.gada 27.oktobrim (plkst.17.00), izsludina publisko apspriešanu par koku ciršanu.

Aizpildītas publiskās apspriešanas aptaujas lapas lūdzam iesniegt VPA, Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV-5201.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas jautājums tiks skatīts atkārtoti Jēkabpils pilsētas pašvaldības Koku novērtēšanas komisijā.

Izmaiņu datums 17.01.2020. 10:24