Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Dolomīta ielā, Jēkabpilī

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Dolomīta ielā, Jēkabpilī

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 17.punktu un Jēkabpils pilsētas domes 2012.gada 20.decembra saistošo noteikumu Nr.37 „ Par koku ciršanu ārpus meža Jēkabpils pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā” 7.1.punktu, tiek izsludināta publiskā apspriešana koku ciršanai Jēkabpils pilsētas pašvaldībai piederošajās zemes vienībās  Dolomīta iela  (zemes vienības kadastra apzīmējums 5601 002 7250, zemes vienības kadastra apzīmējums 5601002 1158)

Tiek izstrādāts būvprojekts “Dolomīta ielas pārbūve, Jēkabpilī”, kas paredz Dolomīta ielas  pārbūvi un jaunu pieslēgumu izbūvi blakus esošos objektos. Ar būvprojektu var iepazīties Koku novērtēšanas komisijā, Jaunā ielā 31C, Jēkabpilī.

Jēkabpils pilsētas pašvaldība, laika posmā no 2018.gada 10.septembra līdz 2018.gada 19.septembrim (plkst.17.00), izsludina publisko apspriešanu par koku ciršanu.

Aizpildītas publiskās apspriešanas aptaujas lapas lūdzam iesniegt VPA, Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV-5201.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas jautājums tiks skatīts atkārtoti Jēkabpils pilsētas pašvaldības Koku novērtēšanas komisijā.

Izmaiņu datums 07.09.2018. 16:59