Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Filozofu ielā 3 A un Filozofu ielā 3/5, Jēkabpilī

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Filozofu ielā 3 A un Filozofu ielā 3/5, Jēkabpilī

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 17.punktu un Jēkabpils pilsētas domes 2012.gada 20.decembra saistošo noteikumu Nr.37 „ Par koku ciršanu ārpus meža Jēkabpils pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā” 7.1.punktu, tiek izsludināta publiskā apspriešana koka ciršanai Jēkabpils pilsētas pašvaldībai  piederošā zemes vienībās Filozofu  ielā 3A (zemes vienības kadastra apzīmējums 5601 002 2243), Filozofu ielā 3/5 (zemes vienības kadastra apzīmējums 5601 002 2215), Jēkabpilī.

Jēkabpils pilsētas pašvaldības Koku novērtēšanas komisijā 16.06.2020. saņemts Būvniecības nodaļas ceļu inženiera Edgara Dobeļa iesniegums saskaņot koku zāģēšanu Filozofu ielā 3A un Filozofu iela 3/5.Teritorijās paredzēts noņemt nederīgo grunti un veikt laukuma izbūvi.

 Ar materiāliem var iepazīties Koku novērtēšanas komisijā, Jaunā ielā 31C, Jēkabpilī.

Jēkabpils pilsētas pašvaldība, laika posmā no 2020.gada 7.jūlija līdz 2020.gada 20.jūlijam (plkst.17.00), izsludina publisko apspriešanu par koku ciršanu.

Aizpildītas publiskās apspriešanas aptaujas lapas lūdzam iesniegt VPA, Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV-5201.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas jautājums tiks skatīts atkārtoti Jēkabpils pilsētas pašvaldības Koku novērtēšanas komisijā.

Izmaiņu datums 07.07.2020. 16:55