Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Neretas ielā un Dolomīta ielā, Jēkabpilī

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Neretas ielā un Dolomīta ielā, Jēkabpilī

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 17.punktu un Jēkabpils pilsētas domes 2012.gada 20.decembra saistošo noteikumu Nr.37 „ Par koku ciršanu ārpus meža Jēkabpils pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā” 7.1.punktu, tiek izsludināta publiskā apspriešana koku ciršanai Jēkabpils pilsētas pašvaldībai piederošās zemes vienībās Neretas iela 5601 002 7154 ), Dolomīta iela  (zemes vienības kadastra apzīmējums 5601 002 7250)

Tiek izstrādāts būvprojekts “Neretas ielas pārbūve, Jēkabpilī”, kas paredz Neretas ielas divu posmu pārbūvi un Dolomīta ielas pieslēguma apļveida krustojuma izbūvi. Ar būvprojektu var iepazīties Koku novērtēšanas komisijā, Jaunā ielā 31C, Jēkabpilī.

Jēkabpils pilsētas pašvaldība, laika posmā no 2018.gada 4.septembra līdz 2018.gada 14.septembrim (plkst.17.00), izsludina publisko apspriešanu par koku ciršanu.

Aizpildītas publiskās apspriešanas aptaujas lapas lūdzam iesniegt VPA, Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV-5201.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas jautājums tiks skatīts atkārtoti Jēkabpils pilsētas pašvaldības Koku novērtēšanas komisijā.

Izmaiņu datums 07.09.2018. 13:57