Brīdinājuma ziņojums

Šīs formas iesniegumi ir dzēsti.

Aptauja, iedzīvotāju viedokļa noskaidrošanai par interešu izglītību un sniegtā pakalpojuma kvalitāti Jēkabpils pilsētā

Aptauja, iedzīvotāju viedokļa noskaidrošanai par interešu izglītību un sniegtā pakalpojuma kvalitāti Jēkabpils pilsētā